Dyrektywa Omnibus – rewolucja w prawie konsumenckim. Zmiany w sklepach internetowych.

11/04/2022

Dyrektywa Omnibus, a dokładniej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, wprowadza istotne zmiany w zakresie prawa ochrony konsumentów. Zgodnie z art. 7 Dyrektywy Państwa członkowskie miały obowiązek przyjąć i opublikować przepisy niezbędne do wykonania tej dyrektywy do 28 listopada. Jej stosowanie rozpocznie się 28 maja 2022 roku. Nowe przepisy mają służyć wyeliminowaniu nieprawidłowości w transakcjach handlowych.
Założ swój sklep internetowy SOTESHOP na 14 dni za darmo.
Sprawdź nową wersję sklepu SOTESHOP 8.

Załóż swój sklep

Główne założenia:

  • wyeliminowanie stosowania przez przedsiębiorców zawyżania cen obowiązujących przed obniżką, aby stworzyć pozory korzystniejszej promocji,
  • sprecyzowanie zasad korzystania z platform internetowych,
  • dostosowanie przepisów do rozwoju technologicznego i oferowanych konsumentom produktów i usług, w celu zwiększenia przejrzystości sklepów internetowych.

Wyprzedaże i obniżki

Omnibus wprowadza znaczące zmiany mające na celu wyeliminowanie zjawiska wprowadzania w błąd konsumentów. Jedną z istotniejszych zmian jest obowiązek nałożony na przedsiębiorców do prezentowania obok informacji o obniżonej cenie również informacji o najniższej cenie danego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W przypadku produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub posiadających krótki termin przydatności, obok obniżonej ceny trzeba zamieścić informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki. Zasady te będą obowiązywać zarówno w przypadku sprzedaży online, jak i w sklepach stacjonarnych, a także w reklamach towarów lub usług, w których prezentowana jest cena towaru.

Zwiększenie transparentności rynku

Platformy, w tym e-sklepy, będą miały obowiązek prezentować jasne zasady umiejscawiania produktów lub usług, w szczególności poprzez prezentowanie głównych parametrów decydujących o widoczności produktów przedstawianych konsumentowi w wyniku wyszukiwania. Mowa więc tutaj o parametrach, które odpowiadają za ulokowanie danej oferty w wynikach wyszukiwania, jak np. stosowane przez platformę wskaźniki oceny jakości towarów lub usług, trafność słów, ogólny ranking sprzedawcy, cechy wizualne oferty, jakość obsługi klienta. Dzięki temu konsumenci będą mieć szansę zrozumienia mechanizmów pozycjonowania wyników sieci. Co więcej, sprzedawcy będą musieli informować konsumentów o indywidulanym dostosowaniu cen.

Potwierdzone opinie do zamówień i produktów

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez dyrektywę Omnibus, za nieuczciwą praktykę uznawane będzie wprowadzanie konsumentów w błąd poprzez powoływanie się na opinie o produkcie pochodzące od konsumentów, którzy tak naprawdę nie używali danego produktu. Sprzedawca będzie więc zobowiązany do wskazania czy i jakie działania podejmuje w celu weryfikacji danej opinii pod kątem tego, czy pochodzi ona od osoby, która rzeczywiście używała lub nabyła ten produkt. Dodatkowo za wprowadzenie w błąd będzie się również uznawać zamieszczanie (lub zlecanie publikacji innej osobie) innych, nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów.

Wysokie kary dla przedsiębiorców za nieprzestrzeganie nowych przepisów

W celu zapewnienia skuteczności wprowadzanych przepisów, ustawodawca przewidział wysokie sankcje dla przedsiębiorców, którzy nie dostosują się do zmian. I tak, w przypadku braku realizacji obowiązków odnoszących się do informowania o obniżonej cenie, przedsiębiorcom będą grozić kary finansowe w wysokości do 20 tysięcy złotych. Jeżeli naruszenia powtórzą się trzykrotnie w ciągu 12 miesięcy – kara może wynieść nawet do 40 tysięcy złotych. Za kontrole oraz nakładanie w/w kar odpowiedzialna będzie Inspekcja Handlowa. Co więcej, jeżeli przedsiębiorcy będą stosować fikcyjne obniżki, Prezes UOKiK może uznać taką praktykę za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, a wtedy wysokość maksymalnej kary może wynieść nawet do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Również brak realizacji obowiązku informowania o indywidualnym dostosowaniu ceny może zostać uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji i w konsekwencji może skutkować nałożeniem w/w sankcji przez Prezesa UOKiK.

Artykuł został przygotowany przez Kancelarię Adwokacką Arkadiusz Jaskuła, która zajmuje się obsługa prawną firm, świadcząc usługi również dla SOTE i naszych klientów: www.adwokat-jaskula.pl


Aktualizacja sklepu

Zaktualizuj sklep i dostosuj do nowych zmian prawnych.

Jeśli nie masz już dostępu do aktualizacji, skorzystaj z nowej oferty i indywidualnego rabatu. Aktualizacje i pomoc techniczną oferujemy obecnie w formie planów abonamentowych. W ramach tej usługi udostępniamy również aktualizację do wersji 8. Dla każdego z naszych dotychczasowych klientów przygotowaliśmy atrakcyjny indywidualny rabat.


Wybierz nową usługę SOTESHOP z indywidualnym rabatem.

Sprawdź swój rabat

Powiązane strony

Dostosuj sklep do zmian prawnych.  Recenzje produktów, wyszukiwanie i historia cen.

Dostosuj sklep do zmian prawnych. Recenzje produktów, wyszukiwanie i historia cen.

30/03/2022
Dostosowanie SOTESHOP do dyrektywy UE Omnibus. Od maja 2022 zaczyna obowiązywać w Unii Europejskiej dyrektywa Omnibus, zmieniająca warunki sprzedaży dla konsumentów. Obejmuje ona m.in. prezentację historii cen, zmiany w recenzjach i informacje o sposobie wyszukiwania w sklepie.
Omnibus - dyrektywa Unii Europejskiej. Historia ceny na karcie produktu - dostosuj sklep do wymogów prawnych.

Omnibus - dyrektywa Unii Europejskiej. Historia ceny na karcie produktu - dostosuj sklep do wymogów prawnych.

23/03/2022
Od maja 2022 zaczyna obowiązywać w Unii Europejskiej dyrektywa Omnibus zmieniająca warunki sprzedaży dla konsumentów. Jednym z wymogów jest prezentowanie historii cen towarów z ostatnich 30 dni. Nowe prawo ma chronić klientów przed fałszywymi promocjami.
Jak założyć sklep internetowy -  kompleksowy poradnik.

Jak założyć sklep internetowy - kompleksowy poradnik.

28/10/2021
Jeśli jesteś właścicielem małej firmy lub chcesz rozpocząć działalność jako sprzedawca online, założenie sklepu internetowego może być dla Ciebie niezwykle opłacalne. W dobie rosnącego znaczenia e-commerce i coraz większej liczby zakupów dokonywanych przez internet, rynek jest bardzo konkurencyjny, ale jednocześnie pełen możliwości. W tym poradniku przedstawiamy kompleksowe wytyczne dotyczące założenia i prowadzenia sklepu internetowego, które pomogą Ci z sukcesem rozpocząć swoją przygodę z e-commerce.