Raporty sprzedaży produktów

10/10/2016

Wydaliśmy aktualizację funkcjonalności "raporty sprzedaży produktów", która umożliwia sprawdzenie ilości sprzedanych produktów oraz wartość sprzedaży danego produktu w wybranym okresie. Aktualizacja rozszerza funkcjonalność o:

  • wybór okresu sprzedaży - miesięczny, roczny lub zdefiniowany ręcznie,
  • filtr statusu zamówienia,
  • listę zamówień zawierających raportowany produkt.

produkty_24

zobacz dokumentację funkcjonalności