Zmiany w VAT od 1 lipca 2021 dla sklepów internetowych

30/06/2021

W związku ze zmianami w VAT w sprzedaży ecommerce wchodzącymi w życie 1 lipca 2021 przedstawiamy poniżej krótki opis przygotowany przez współpracującą z nami kancelarię Arkadiusza Jaskuły.

Zmiany dotyczą transakcji dokonywanych przez klientów indywidualnych z innych krajów unijnych niż kraj sprzedawcy. Jesteśmy w trakcie przygotowywania aktualizacji obejmującej poniższe zmiany, nie jest jeszcze ona gotowa z uwagi na długi proces legislacyjny, ustawa została podpisana dopiero 28.06.2021. Zgodnie z ustawą został wprowadzony limit 10 tys. euro, dotyczący transakcji zagranicznych, do którego sprzedaż może odbywać się na dotychczasowych zasadach.

Co się zmienia?

W dniu 1 lipca 2021 r. planowane jest wejście w życie tzw. pakietu e-commerce w ramach procedowanego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W miniony czwartek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o VAT, w tym najważniejszą, w której Senat chciał opóźnienia wejścia w życie ustawy - z 1 lipca na 1 września.

Przewidywane zmiany dotkną sektora handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek spoza Unii Europejskiej. Przewidywany zmiany obejmują m.in.:

  • likwidację w UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro,
  • rozszerzenie zakresu transakcji, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop.

Wysyłka towarów do krajów Uni Europejskiej

Szczególnie istotna dla przedsiębiorców, prowadzących sklepy internetowe, jest planowana zmiana w zakresie rozliczania VAT od sprzedaży wysyłkowej towarów na rzecz konsumentów z innych krajów unijnych.   Dotychczas każde państwo członkowskie miało określony przez siebie próg dla sprzedaży wysyłkowej, a po przekroczeniu którego następował obowiązek rejestracji sprzedawcy dla celów VAT w kraju konsumpcji (miejsca dostawy towarów). Niewątpliwie generowało to dodatkowe obciążenia zgodne z lokalnymi wymogami prawnymi. Po 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży w systemie wysyłkowym na rzecz konsumentów z krajów UE będą mieli wybór. Po przekroczeniu progu sprzedaży, ujednoliconego w ramach UE i wynoszącego 10 tys. Euro (42.000,00 złotych w Polsce), będą oni mogli zarejestrować się dla celów VAT w kraju, gdzie znajdują się ich konsumenci albo skorzystać z procedury OSS. Nowa procedura OSS umożliwi łączne raportowanie wszystkich transakcji wysyłkowych, dokonanych w UE w ramach jednej deklaracji VAT.

Towary spoza Uni Europejskiej

Kolejna istotna zmiana dotyczy tzw. drobnych zakupów (importu) towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej. Dotychczas produkty o niskiej wartości, zakupione przez platformy internetowe, sprowadzone z krajów nieunijnych podlegały zwolnieniu z opodatkowania VAT, gdy ich wartość nie przekraczała 22 euro. Przewiduje się likwidację wskazanego zwolnienia, a w miejsce tego proponuje się uproszczone zasady dla przesyłek o wartości poniżej 150 euro. Najważniejszą zmianą będzie nałożenie obowiązku na platformę opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży towarów gdy :

  • towary o wartości nie przekraczającej 150 EUR importowane są z krajów trzecich przez podatników UE na rzecz konsumentów UE;
  • towary bez limitu wartości znajdują się na terenie UE, ale sprzedawane są przez przedsiębiorcę nie mającego siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium UE.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania, odsyłamy do dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej projektu objaśnień podatkowych do planowanych zmian e-commerce w VAT: artykuł na stronie www.gov.pl,

Odsyłamy także do bezpłatnego webinarium pt.: „Pakiet UE VAT w e-commerce”, jakie odbyło się w dniu 15 czerwca 2021 roku oraz którego organizatorem była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Enterprise Europe Network: artykuł na stronie www.parp.gov.pl

Regulamin sklepu i indywidualna pomoc

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany uaktualniliśmy Regulamin sklepu internetowego o nowe i korzystne z perspektywy interesu sprzedawcy postanowienia, a także doprecyzowanie pewnych pojęć i sformułowań. Nowy regulamin z zaznaczeniem zmian zostanie rozesłany do wszystkich klientów, którzy już nabyli u nas tę usługę.

W przypadku wątpliwości w tym zakresie i chęci skorzystania z usługi indywidualnej konsultacji prosimy o kontakt z Kancelarią Arkadiusza Jaskuły: www.adwokat-jaskula.pl


Dowiedz się więcej o sklepach internetowych i dołącz do Klubu SOTE.

Polecane strony

Regulamin sklepu internetowego. Aktualizacja VAT UE.

Regulamin sklepu internetowego. Aktualizacja VAT UE.

31/08/2021
Bezpieczny sklep to nie tylko program, ale także dobry i aktualny regulamin sklepu. Dlatego przygotowaliśmy dla naszych klientów aktualizację pakietu regulaminu dla sklepów, dostosowując go do nowych stawek VAT UE dla konsumentów. Regulamin jest przygotowywany we współpracy z kancelarią mecenasa Arkadiusza Jaskuły z Poznania. Tłumaczenia regulaminu są realizowane jako tłumaczenie przysięgłe.
Zmiany VAT od 1 lipca 2021. Aktualizacja sklepu.

Zmiany VAT od 1 lipca 2021. Aktualizacja sklepu.

23/08/2021
Wydaliśmy aktualizację dotyczącą naliczania VAT dla transakcji w obrębie Unii Europejskiej. Ma to związek ze zmianami prawnymi, które weszły w życie 1 lipca 2021 r. Aktualizacja umożliwia naliczanie VAT w transakcjach międzynarodowych zgodnie z nowymi przepisami. Główna zmiana polega na tym, że klienci z UE dokonują zakupów ze stawką VAT obowiązującą w ich kraju. Do tej pory była naliczana stawka VAT wg kraju sprzedawcy.
VAT Brexit

VAT Brexit

23/03/2021
W oprogramowaniu sklepu wprowadziliśmy zmiany wynikające z Brexitu. Jest to ważna zmiana dla wszystkich sklepów, w których możliwe jest zamówienie z dostawą do Wielkiej Brytanii. W związku z tym, że Wielka Brytania nie należy już do Unii Europejskiej, nie można już sprzedawać do niej towarów z VAT 23% ani VAT UE.