Dostępność - posegreguj swoje produkty według magazynu.

Zdefiniuj dostępność dla swoich produktów w sklepie internetowym SOTESHOP na podstawie stanu magazynowego lub przypisz dostępność ręcznie do produktu. Dzięki temu modułowi masz możliwość ukrycia wszystkich niedostępnych produktów w swoim sklepie. Możesz również określić kolor oraz obrazek symbolizujący daną dostępność.

W panelu administracyjnym wybierz AplikacjeDostępność Ikona moduł Dostępność


Dodanie nowej dostępności produktu

Lista dotępności
 1. Naciśnij przycisk Dodaj, Edycja dostępności
 2. Wpisz Nazwę,
 3. Wpisz Stan magazynowy od,

  Stan magazynowy od to minimalna ilość produktów danej dostępności. Według tej wartości definiowane są przedziały ilości produktów wszystkich dostępności.

 4. Wybierz Kolor nazwy dostępności,
 5. Załaduj Zdjęcie,
 6. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmień Język edycji w celu edycji rekordu dla innych wersji językowych.

Ukrywanie produktów z wybraną dostępnością

Wybierz Konfiguracja

Konfiguracja modułu dostępność
 1. Zaznacz Włącz filtr "Pokaż dostępne produkty",

  Opcja ta powoduje dodanie filtru dostępności na listach produktów. Uwaga! Aktywowanie filtru wyłącza opcję Ukrywaj niedostępne produkty w sklepie.

 2. Zaznacz Ukrywaj niedostępne produkty w sklepie,
 3. Zaznacz Nie ukrywaj karty produktu,
 4. Wybierz Ukryj produkty z dostępnością,

  Produkty z wybraną dostępnością zostaną ukryte, gdy zaznaczona będzie opcja Ukrywaj niedostępne produkty w sklepie.

 5. Naciśnij przycisk Zapisz.

Ustawienie dostępności produktu

 1. Edytuj produkt, Ustawienie dostępności produktu
 2. Wybierz Dostępność,

  Dostępność możesz wybrać ręcznie lub ustawić Ustaw według magazynu, dzięki czemu dostępność produktu będzie zmieniała się automatycznie po zmianie stanu magazynowego produktu.

  Zobacz dokumentację Magazyn.

 3. Naciśnij przycisk Zapisz.
Dostępność na karcie produktu

Możesz skorzystać z funkcji Import / Eksport w celu masowego przypisania dostępności do wybranych produktów.

Pokazywanie dostępności na karcie i na listach

Można decydować o pokazywaniu lub niedostępności w Panelu Administracyjnym AplikacjePrezentacja produktów.

Zobacz dokumentację Produktów.

Polecane artykuły na blogu

Dostępność na listach produktów

13/05/2020
Dodaliśmy nową opcję pokazywania dostępności i stanów magazynowych na listach produktów. Funkcja jest dostępna w standardzie.

Pokaż dostępne produkty w sklepie

06/05/2020
Dostępność produktów jest ważnym elementem informacyjnym w sklepie internetowym, dlatego dodaliśmy dodatkowy filtr, który umożliwia pokazanie tylko produktów dostępnych.