Dostępność

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Konfiguracja modułów

Wybierz moduł Dostępność


Dodanie nowej dostępności produktu

 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Wpisz Nazwę,
 3. Wpisz Stan magazynowy od,
 4. Stan magazynowy od to minimalna ilość produktów danej dostępności. Według tej wartości definiowane są przedziały ilości produktów wszystkich dostępności.

 5. Wybierz Kolor,
 6. Kolor jest wyświetlany, jeśli dostępność nie ma swojego obrazka.

 7. Załaduj Obrazek,
 8. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmień Język edycji w celu edycji rekordu dla innych wersji językowych.

Ukrywanie produktów z wybraną dostępnością

Wybierz Konfiguracja

 1. Zaznacz Włącz ukrywanie produktów w sklepie,
 2. Zaznacz Nie ukrywaj karty produktu,
 3. Wybierz Ukryj produkty z dostępnością,
 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Ustawienie dostępności produktu

W panelu administracyjnym wybierz Oferta => Produkty

 1. Edytuj produkt,
 2. Wybierz Dostępność,
 3. Dostępność możesz wybrać ręcznie lub ustawić Ustaw według magazynu, dzięki czemu dostępność produktu będzie zmieniała się automatycznie po zmianie stanu magazynowego produktu.

  Zobacz dokumentację magazyn.

 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Możesz skorzystać z funkcji import / eksport w celu masowego przypisania dostępności do wybranych produktów.

Zobacz dokumentację produktów.