Rabaty

Hierarchia priorytetowa rabatów

 1. Produkty - rabat maksymalny produktu,
 2. Klienci - rabat ogólny klienta,
 3. Grupa rabatowa - priorytet grupy rabatowej.

Dodanie rabatu maksymalnego produktu

W panelu administracyjnym wybierz Oferta => Produkty

 1. Edytuj produkt,
 2. Wpisz Maksymalny rabat,
 3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Dodanie rabatu ogólnego klientowi

Zobacz dokumentację klientów.

Dodanie grupy rabatowej

W panelu administracyjnym wybierz Sprzedaż => Rabaty


Dodanie rabatu na produkty

Wybierz Lista

Rabat procentowy na produkty
 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Zaznacz Aktywny,
 3. Wybierz Rodzaj rabatu => Na produkty,
 4. Wpisz Nazwę,
 5. Wpisz Rabat,
 6. Wybierz %,
 7. Zaznacz Dla wszystkich produktów,
 8. Rabat będzie pokazywany dla wszystkich produktów w sklepie.

 9. Zaznacz Dla klientów zalogowanych,
 10. Rabat będzie pokazywany dla wszystkich klientów zalogowanych w sklepie.

 11. Zaznacz Dla klientów niezalogowanych,
 12. Rabat będzie pokazywany dla klientów niezalogowanych w sklepie.

 13. Zaznacz Przypisz do nowych klientów,
 14. Rabat będzie przypisywany do nowo zarejestrowanych klientów.

 15. Naciśnij przycisk Zapisz.
Przypisywanie klientów do grupy rabatowej

Wybierz Przypisz klientów

 1. Wybierz Klientów,
 2. Wybierz zaznaczone: Dodaj do grupy.
Przypisywanie produktów do grupy rabatowej

Wybierz Przypisz produkty

 1. Wybierz Produkty,
 2. Wybierz zaznaczone: Dodaj do grupy.
Rabat kwotowy na produkty
 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Zaznacz Aktywny,
 3. Wybierz Rodzaj rabatu => Na produkty,
 4. Wpisz Nazwę,
 5. Wpisz Rabat,
 6. Wybierz PLN,
 7. Zaznacz Dla wszystkich produktów,
 8. Rabat będzie pokazywany dla wszystkich produktów w sklepie.

 9. Zaznacz Dla klientów zalogowanych,
 10. Rabat będzie pokazywany dla wszystkich klientów zalogowanych w sklepie.

 11. Zaznacz Dla klientów niezalogowanych,
 12. Rabat będzie pokazywany dla klientów niezalogowanych w sklepie.

 13. Zaznacz Przypisz do nowych klientów,
 14. Rabat będzie przypisywany do nowo zarejestrowanych klientów.

 15. Naciśnij przycisk Zapisz.
Przypisywanie klientów do grupy rabatowej

Wybierz Przypisz klientów

 1. Wybierz Klientów,
 2. Wybierz zaznaczone: Dodaj do grupy.
Przypisywanie produktów do grupy rabatowej

Wybierz Przypisz produkty

 1. Wybierz Produkty,
 2. Wybierz zaznaczone: Dodaj do grupy.

Dodanie rabatu na zamówienie

Rabat procentowy na zamówienie
 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Zaznacz Aktywny,
 3. Wybierz Rodzaj rabatu => Na zamówienie,
 4. Wpisz Nazwę,
 5. Wpisz Rabat,
 6. Wybierz %,
 7. Zaznacz Dla klientów zalogowanych,
 8. Rabat będzie pokazywany dla wszystkich klientów zalogowanych w sklepie.

 9. Zaznacz Dla klientów niezalogowanych,
 10. Rabat będzie pokazywany dla klientów niezalogowanych w sklepie.

 11. Zaznacz Przypisz do nowych klientów,
 12. Rabat będzie przypisywany do nowo zarejestrowanych klientów.

 13. Naciśnij przycisk Zapisz.

Przypisywanie klientów do grupy rabatowej

Wybierz Przypisz klientów

Rabat kwotowy na zamówienie
 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Zaznacz Aktywny,
 3. Wybierz Rodzaj rabatu => Na zamówienie,
 4. Wpisz Nazwę,
 5. Wpisz Rabat,
 6. Wybierz PLN,
 7. Zaznacz Dla klientów zalogowanych,
 8. Rabat będzie pokazywany dla wszystkich klientów zalogowanych w sklepie.

 9. Zaznacz Dla klientów niezalogowanych,
 10. Rabat będzie pokazywany dla klientów niezalogowanych w sklepie.

 11. Zaznacz Przypisz do nowych klientów,
 12. Rabat będzie przypisywany do nowo zarejestrowanych klientów.

 13. Naciśnij przycisk Zapisz.

Przypisywanie klientów do grupy rabatowej

Wybierz Przypisz klientów

Dodanie rabatu na zestaw

Rabat procentowy na zestaw
 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Zaznacz Aktywny,
 3. Wybierz Rodzaj rabatu => Na zestaw,
 4. Wpisz Nazwę,
 5. Wpisz Rabat,
 6. Wybierz %,
 7. Wpisz Produkt główny,
 8. Zaznacz Dla klientów zalogowanych,
 9. Rabat będzie pokazywany dla wszystkich klientów zalogowanych w sklepie.

 10. Zaznacz Dla klientów niezalogowanych,
 11. Rabat będzie pokazywany dla klientów niezalogowanych w sklepie.

 12. Zaznacz Przypisz do nowych klientów,
 13. Rabat będzie przypisywany do nowo zarejestrowanych klientów.

 14. Naciśnij przycisk Zapisz.

Przypisywanie klientów do grupy zestawu

Wybierz Przypisz klientów

Przypisywanie produktów do zestawu

Wybierz Przypisz produkty

 1. Wybierz Produkty,
 2. Wybierz zaznaczone: Dodaj do grupy.
Rabat kwotowy na zamówienie
 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Zaznacz Aktywny,
 3. Wybierz Rodzaj rabatu => Na zestaw,
 4. Wpisz Nazwę,
 5. Wpisz Rabat,
 6. Wybierz PLN,
 7. Wpisz Produkt główny,
 8. Zaznacz Dla klientów zalogowanych,
 9. Rabat będzie pokazywany dla wszystkich klientów zalogowanych w sklepie.

 10. Zaznacz Dla klientów niezalogowanych,
 11. Rabat będzie pokazywany dla klientów niezalogowanych w sklepie.

 12. Zaznacz Przypisz do nowych klientów,
 13. Rabat będzie przypisywany do nowo zarejestrowanych klientów.

 14. Naciśnij przycisk Zapisz.

Przypisywanie klientów do grupy zestawu

Wybierz Przypisz klientów

Przypisywanie produktów do zestawu

Wybierz Przypisz produkty

 1. Wybierz Produkty,
 2. Wybierz zaznaczone: Dodaj do grupy.

Ustawienie priorytetów grup rabatowych

Wybierz pozycję grupy rabatowej.

Dodanie progu rabatowego

Wybierz Progi rabatowe

 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Wpisz Wartość progową,
 3. Łączna kwota zrealizowanych zamówień klienta, od której klient automatycznie zostanie przypisany do grupy rabatowej.

 4. Wybierz Rabat,
 5. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz dokumentację zamówień.

Konfiguracja rabatów

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Konfiguracja modułów

Wybierz moduł Rabaty

Konfiguracja rabatów dla klientów hurtowych

 1. Zaznacz Wyłącz rabaty dla klientów hurtowych,
 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz dokumentację klientów.

Konfiguracja rabatów na zamówienie

 1. Zaznacz Wyłącz dla produktów w promocji,
 2. Rabaty na zamówienie będą nieaktywne, jeżeli w koszyku znajdzie się produkt w promocji (chodzi o produkt w grupie rabatowej, nie produkt w grupie produktów Promocje).

 3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Konfiguracja prezentacji rabatów

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Prezentacja produktów


 1. Zaznacz Pokaż nazwę rabatu,
 2. Zaznacz Pokaż zaoszczędzoną kwotę przy rabacie,
 3. Wybierz Prezentację rabatu,
 4. Zaznacz Pokaż rabat na:
  • Liście pełnej,
  • Liście skróconej,
  • Liście alternatywnej,
  • Grupie produktów - strona główna,
 5. Naciśnij przycisk Zapisz.