Rabaty

Panel

Rabaty

 • Konfiguracja:
  • Wyłącz rabaty dla klientów hurtowych,
  • Wyłącz rabaty dla produktów w promocji,
  • Włącz kody rabatowe,
  • Format kodu,
  • Wybierz metodę naliczania: Najwyższy rabat/ Nadpisuj inne rabaty/ Sumuj z innymi rabatami.
 • Rabat na jeden produkt:
  • Maksymalny rabat,
  • Grupy rabatowe,
 • Opcje rabatów:
  • Aktywny,
  • Rodzaj rabatu: Na produkt/ Na zamówienie / Na zestaw.
  • Nazwa,
  • Rabat,
  • Dla wszystkich produktów,
  • Dla klientów zalogowanych,
  • Dla klientów niezalogowanych,
  • Przypisz do nowych klientów,
  • Od kwoty zamówienia,
  • Produkt główny,
  • Wybór kategorii,
  • Wybór producenta.
 • Progi rabatowe:
  • Wartość progowa,
  • Rabat.

Bony zakupowe

 • Lista bonów zakupowych.
 • Edycja:
  • Status,
  • Waluta,
  • Kod,
  • Kwota bonu,
  • Minimalna kwota zamówienia (od której bon jest możliwy do użycia),
  • Ważny do.
  • Dla wszystkich produktów,
  • Wybór kategorii,
  • Wybór producenta,
  • Przypis produkt.
 • Konfiguracja:
  • Aktywacja,
  • Format kodu.

Kody rabatowe

 • Lista kodów rabatowych.
 • Edycja:
  • Kod,
  • Rabat,
  • Limit użyć,
  • Ważny od (data),
  • Ważny do (data),
  • Dla wszystkich produktów,
  • Wybór kategorii,
  • Wybór producenta,
  • Przypis produkt.

Sklep

 • Prezentacja rabatów przy produktach.
 • Rabaty klientów.
 • Rabaty w zamówieniach.
 • Obsługa klientów hurtowych i prezentacja cen wg wybranej grupy cenowej.
 • Progi rabatowe w koszyku.
 • Płatność za zamówienie bonem zakupowym.
 • Obsługa kodów rabatowych w koszyku.
 • Kod rabatowy i bon zakupowy można powiązać z konkretnymi produktami, kategoriami bądź producentami.

Dokumentacja

Rabaty