Regulamin sklepu internetowego. 5 najczęstszych błędów.

17/02/2021

Niewątpliwie, regulamin sklepu internetowego stanowi istotny dokument prawny sklepu internetowego, ponieważ realizuje on funkcję wzorca umownego w stosunkach sprzedażowych z klientem. Zawiera on prawa i obowiązki kupującego oraz przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż w ramach sklepu internetowego.

Branża e-commerce niezmiennie rozwija się od lat, jednak to w czasie pandemii powstaje coraz więcej sklepów internetowych i usług realizowanych online. Tymczasem, wciąż wielu przedsiębiorców nie posiada regulaminu w ogóle bądź nie posiada regulaminu dostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności albo nie przystosowuje go do nieustannie zmieniających się przepisów prawnych. Poprawnie skonstruowany regulamin stanowi fundament funkcjonowania internetowej działalności, buduje pozytywny wizerunek firmy i wzbudza zaufanie wśród kupujących. Co jednak najistotniejsze, umożliwia on uniknięcie negatywnych konsekwencji w stosunkach z kupującym, jak i z organami państwowymi. Odpowiedni regulamin zabezpiecza obie strony, które z uwagi na zapewnioną przejrzystość relacji prawnej, wiedzą czego mogą się w jej ramach spodziewać.

Najczęstsze błędy w regulaminach sklepów internetowych:

  1. Brak spełnionego obowiązku informacyjnego
  2. Niedozwolone klauzule umowne
  3. Brak dostosowania zapisów regulaminu do zmieniających się przepisów prawa
  4. Niedostosowanie regulaminu do specyfiki prowadzonej działalności
  5. Kopiowanie regulaminów innych sklepów internetowych

1. Brak spełnionego obowiązku informacyjnego

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej zawiera przepisy zobowiązujące przedsiębiorcę do poinformowania konsumenta o określonych okolicznościach. Realizacja tego obowiązku w ramach udostępnionego regulaminu zapewnia klientowi sklepu możliwość zapoznania się z jego postanowieniami, gdyż brak akceptacji regulaminu uniemożliwia realizację danej transakcji. Kompleksowe regulacje w tym zakresie umożliwiają kupującemu na pełne zapoznanie się sposobem realizacji umowy na wszystkich jej etapach, a sprzedającego chronią przed ewentualnymi kosztami związanymi z niedotrzymaniem obowiązku informacyjnego. Tytułem przykładu, brak poinformowania przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy powoduje, iż termin na odstąpienie od umowy wydłuża się z 14 dni do 12 miesięcy.

2. Niedozwolone klauzule umowne

Nieprecyzyjne formułowanie zapisów regulaminu i brak znajomości obowiązujących przepisów prawa, może spowodować do zawarcia w regulaminie sklepu internetowego niedozwolonych klauzul umownych (tzw. klauzul abuzywnych). Mają one niezwykle istotne znaczenie w przypadku kierowania produktów lub usług do kupujących, będących konsumentami. Klauzule abuzywne to takie postanowienia umowne, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszając jego interesy. Zawarcie postanowień tego rodzaju powoduje, że są one nieważne z mocy prawa i nie można wywodzić z nich skutków prawnych. Szczególnie negatywne konsekwencje w tym przypadku ponosi przedsiębiorca, który takim działaniem naraża się na kontrolę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nałożenie dotkliwej kary finansowej. Maksymalna sankcja w takim przypadku może wynieść do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. W sytuacji opublikowania odpowiednich danych w rejestrze klauzul niedozwolonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dochodzi najczęściej do obniżenia renomy sprzedawcy, który uchodzi za nieprofesjonalnego i godzącego swoimi działaniami w prawa konsumentów.

3. Brak dostosowania zapisów regulaminu do zmieniających się przepisów prawa

Przepisy związane bezpośrednio i pośrednio z prowadzeniem sklepu online, zawarte są w co najmniej kilku aktach prawnych. W związku z prężnym rozwojem branży e-commerce, jest ich coraz więcej i podlegają one regularnym zmianom. Wielu sprzedawców po zamieszczeniu regulaminu na stronie swojego sklepu internetowego nie moderuje już postępujących zmian i nie aktualizuje istniejących zapisów, pozostawiając regulamin w niezmienionej formie. Powyższe może m.in. rodzić skutki w postaci zawarcia w regulaminie opisanych już klauzul abuzywnych, które stanowią postanowienia niedozwolonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji, treść regulaminu wymaga regularnej aktualizacji.

4. Niedostosowanie regulaminu do specyfiki prowadzonej działalności

Przedmiot i rodzaj prowadzonej działalności nieodzownie determinują treść zapisów zawartych w regulaminie. W zależności od tego jaki sprzedawane przedmioty mają charakter (np. cyfrowy/fizyczny, nowy/używany), niezbędne będzie uwzględnienie innych kwestii w ramach treści udostępnianego regulaminu. W formie przykładu, prawo odstąpienia od umowy inaczej funkcjonuje w przypadku sprzedaży odzieży, a jeszcze inaczej w przypadku sprzedaży produktów spożywczych. Brak zindywidualizowanych unormowań, uniemożliwia kompleksową i przejrzystą dla stron regulację prowadzonej działalności.

5. Kopiowanie regulaminów innych sklepów internetowych

W pierwszej kolejności, należy wskazać, iż jest to działanie nielegalne, które stanowi naruszenie praw autorskich i może rodzić konieczność naprawienia wyrządzonej szkody np. w postaci zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej. Niezależnie od wykrycia opisanego wyżej naruszenia, przedsiębiorca szkodzi przede wszystkim sobie, gdyż naraża się na powielanie cudzych błędów zawartych w skopiowanym regulaminie sklepu internetowego. Regulamin sklepu internetowego powinien przede wszystkim realizować potrzeby konkretnego sprzedawcy i zabezpieczać jego interesy, z uwzględnieniem rodzaju sprzedawanego towaru bądź świadczonych usług.

Podsumowanie

Istotnie, wraz z rozpoczęciem swojej działalności w ramach sklepu internetowego, wielu przedsiębiorców skupia się na wyglądzie i funkcjonalności strony internetowej sklepu, zapewnieniu atrakcyjnego asortymentu oraz na zadbaniu o odpowiednią strategię marketingową. Jednakże, regulamin skonstruowany w sposób kompleksowy, o treści odpowiadającej zarówno danej działalności, jak i obowiązującym przepisom prawnym to inwestycja, która zwraca się każdego dnia działania sklepu internetowego. Odpowiedni regulamin jest zarówno fundamentem, jak i spoiwem całej działalności przedsiębiorcy, który buduje wizerunek i wiarygodność firmy. Przekonanie o rzetelności i uczciwości sprzedawcy najłatwiej uzyskać właśnie poprzez syntetyczny i przejrzysty regulamin.

Artykuł został przygotowany przez Kancelarię Adwokacką Arkadiusz Jaskuła, która zajmuje się obsługa prawną firm, świadcząc usługi również dla SOTE i naszych klientów: www.adwokat-jaskula.pl


Zamów profesjonalny regulamin dla swojego sklepu internetowego

Powiązane strony

Jednoosobowa działalność gospodarcza. Jak założyć firmę w 9 krokach?

Jednoosobowa działalność gospodarcza. Jak założyć firmę w 9 krokach?

14/04/2020
Firma w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej polega przede wszystkim na prowadzeniu działalności na własny rachunek, odpowiedzialność i ryzyko. Jest jednak najprostszą formą prowadzenia firmy. Wielość istniejących udogodnień w zakresie samego procesu zakładania działalności gospodarczej, nie wyłącza obowiązku podjęcia działań, które to umożliwią. Większość z nich można jednak wykonać przez internet.
Zdalne zawieranie umów

Zdalne zawieranie umów

31/07/2020
W dzisiejszych czasach przez internet można załatwić praktycznie wszystko. Zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z wciąż panującym zagrożeniem zarażenia w związku z pandemią, zdalne zawieranie umów pozostaje udogodnieniem, z którego warto korzystać.
Prawo do błędu dla początkującego przedsiębiorcy

Prawo do błędu dla początkującego przedsiębiorcy

18/01/2020
Pakiet Przyjazne Prawo (ustawa mająca na celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych), które w części obowiązuje od 1 stycznia 2020 r., obejmuje kilkadziesiąt ułatwień dla biznesu. Podstawowym celem dla Pakietu jest ustalenie tzw. prawa do błędu, prawa do reklamacji oraz ułatwienia dla rzemiosła.