Prawo do błędu dla początkującego przedsiębiorcy

18/01/2020

Pakiet Przyjazne Prawo (ustawa mająca na celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych), które w części obowiązuje od 1 stycznia 2020 r., obejmuje kilkadziesiąt ułatwień dla biznesu. Podstawowym celem dla Pakietu jest ustalenie tzw. prawa do błędu, prawa do reklamacji oraz ułatwienia dla rzemiosła.

Prawo do błędu

Dzięki niemu przedsiębiorca dopuszczający się błędu, za który grozi mandat karny lub kara pieniężna, nie otrzyma grzywny, a wyłącznie pouczenie oraz będzie zobowiązany usunąć wskazane naruszenie w określonym przez organ terminie. Z opisanej ochrony będą mogli korzystać wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG. Zmniejszy to nadmierną restrykcyjność prawa wobec początkujących, niedoświadczonych przedsiębiorców dokonujących omyłek w sposób najczęściej - niecelowy. Prawo do błędu będzie obowiązywać przez rok od podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo po upływie przynajmniej 36 miesięcy od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. W tym zakresie, przedsiębiorca nie pozostaje całkowicie bezkarny - ustawodawca przewiduje bowiem pewne ograniczenia jak popełnienie naruszeń po raz kolejny oraz sytuacje rażącego lub nieusuwalnego naruszenia prawa.

Prawo do reklamacji

Kolejną istotną regulacją, która zacznie obowiązywać 1 czerwca 2020 r. jest ochrona konsumencka dla firm zarejestrowanych w CEIDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami. Obejmować będzie jednak wyłącznie te umowy, które nie mają dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Zawierające się we wskazanej ochronie prawo do reklamacji, umożliwi dokonywania jej na podobnych zasadach jak w przypadku konsumenta. Ponadto, przedsiębiorców będzie dotyczyć ochrona w zakresie rękojmi za wady, prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz stosowania klauzul abuzywnych czyli niedozwolonych postanowień umownych.

Ułatwienia dla przedsiębiorców-rzemieślników

Dotychczas przedsiębiorcy-rzemieślnicy pozostawali objęci ograniczeniem, w związku z którym wpis do CEIDG stanowił jedyną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki tej regulacji wybór rozszerzy się o takie formy jak: spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna czy jednoosobowa spółka kapitałowa. Warunek będzie stanowić wymóg, aby wspólnicy mieli kwalifikacje zawodowe w rzemiośle lub byli małżonkiem albo krewnym w linii prostej.

Artykuł został przygotowany przez Kancelarię Adwokacką Arkadiusz Jaskuła, która zajmuje się obsługa prawną firm, świadcząc usługi również dla SOTE i naszych klientów: www.adwokat-jaskula.pl


Zamów profesjonalny regulamin dla swojego sklepu internetowego

Powiązane strony

Polecane artykuły na blogu

Regulamin sklepu internetowego. 5 najczęstszych błędów.

17/02/2021
Niewątpliwie, regulamin sklepu internetowego stanowi istotny dokument prawny sklepu internetowego, ponieważ realizuje on funkcję wzorca umownego w stosunkach sprzedażowych z klientem. Zawiera on prawa i obowiązki kupującego oraz przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż w ramach sklepu internetowego

Walka z zatorami płatniczymi

18/03/2020
Jedną z przeszkód w płynnym prowadzeniu działalności gospodarczej jest nieterminowe regulowanie należności za usługi i towary. Wskazany problem dotyczy głównie średnich, małych i mikro firm, którym kontrahenci nie płacą na czas. Dowiedz się, jak walczyć z zatorami płatniczymi.

Zdalne zawieranie umów

31/07/2020
W dzisiejszych czasach przez internet można załatwić praktycznie wszystko. Zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z wciąż panującym zagrożeniem zarażenia w związku z pandemią, zdalne zawieranie umów pozostaje udogodnieniem, z którego warto korzystać.