Jednoosobowa działalność gospodarcza. Jak założyć firmę w 9 krokach?

14/04/2020

Firma w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej polega przede wszystkim na prowadzeniu działalności na własny rachunek, odpowiedzialność i ryzyko. Jest jednak najprostszą formą prowadzenia firmy. Wielość istniejących udogodnień w zakresie samego procesu zakładania działalności gospodarczej, nie wyłącza obowiązku podjęcia działań, które to umożliwią. Większość z nich można jednak wykonać przez internet.

Jak założyć firmę jadnoosobową w 9 krokach?

  1. Wypełnienie formularza CEIDG-1
  2. Wskazanie kodów PKD
  3. Wybór formy opodatkowania
  4. Biuro rachunkowe bądź samodzielna ewidencja
  5. Urząd skarbowy - kwestia VAT-u
  6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  7. Firmowe konto bankowe
  8. Kasa fiskalna
  9. Pieczątka firmowa

1. Wypełnienie formularza CEIDG-1

W celu rejestracji firmy należy uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek CEIDG-1 (rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej) można wypełnić w Urzędzie Gminy lub przez internet na stronie rządowej. Możliwe jest podpisanie wniosku zdalnie, posługując się podpisem elektronicznym bądź Profilem Zaufanym. Innym sposobem jest wypełnienie wniosku przez stronę internetową i udanie się w ciągu 7 dni do Urzędu Gminy, celem własnoręcznego podpisania wniosku. W następstwie, tym samym formularzem dokonuje się wszelkich zmian danych, co podlega obowiązkowi zgłoszenia w ciągu 7 dni od ich zaistnienia.

2. Wskazanie kodów PKD

Zakładając firmę należy określić rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu stworzona została Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej (PKD), która stanowi zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, które występują w gospodarce narodowej. Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego znajduje się pełna klasyfikacja kodów oraz wyszukiwarka wraz z rozszerzonymi opisami. Do formularza CEIDG wpisuje się jedynie numery klasyfikacyjne.

3. Wybór formy opodatkowania

Jedną z obowiązkowych do wypełnienia rubryk we wniosku CEIDG-1 jest forma opodatkowania. Możliwe do wyboru formy to: na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów oraz karta podatkowa. Wybór opodatkowania jest uzależniony od wielkości prognozowanych przychodów, rodzaju prowadzonej działalności, chęci korzystania z ulg podatkowych czy rozliczania z małżonkiem.

4. Biuro rachunkowe bądź samodzielna ewidencja

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z niezbędnym prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji. W momencie rejestracji działalności gospodarczej, należy określić gdzie przechowywana będzie dokumentacja księgowa firmy. Możliwe jest samodzielne prowadzenie ewidencji księgowej bądź zlecenie jej wybranemu biuru rachunkowemu, które należy wskazać w formularzu.

5. Urząd skarbowy - kwestia VAT-u

Zakładając działalność gospodarczą, należy zdecydować o chęci bycia czynnym podatnikiem VAT. W razie posiadania takiej chęci bądź obowiązku, należy udać się do Urzędu Skarbowego, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy VAT-R. Urzędem właściwym dla celów rozliczenia VAT, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jest urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Szczegółowe zasady odstępstw i wyjątków określa Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Co do zasady każda osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (w sytuacji gdy jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń) jest zobowiązana do opłacania składek ZUS. Składki ZUS dla firm - nie są jednakowe dla wszystkich przedsiębiorców. Pełny wymiar składek ZUS jest dosyć dużą kwotą, zwłaszcza dla początkującego przedsiębiorcy, stąd warto zapoznać się z istniejącymi ulgami, które pomniejszają wysokość opłacanych składek w początkowym okresie działalności gospodarczej, takich jak „ulga na start” i „mały ZUS”.

7. Firmowe konto bankowe

Wybór konta bankowego to istotny element zakładania firmy, w związku z tym, iż będą na nim gromadzone środki niezbędne do prowadzenia działalności. Przepisy obowiązującego prawa nie zabraniają prowadzenia działalności z wykorzystaniem rachunku prywatnego, jednak za pośrednictwem konta bankowego należy dokonywać rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń ZUS. Dobrą praktyką jest rozdzielenie pieniędzy firmowych od prywatnych, zwłaszcza w przypadku ewentualnej kontroli Urzędu Skarbowego.

8. Kasa fiskalna

Jeśli działalność gospodarcza związana będzie z prowadzeniem sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, należy liczyć się z koniecznością założenia kasy fiskalnej i zgłoszeniem jej w Urzędzie Skarbowym. Niezbędne jest, aby jednak zwrócić uwagę na zwolnienie w zakresie rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, zarówno ze względu na limit obrotów oraz zwolnienie przedmiotowe. Wszystkie zwolnienia wraz z wyjątkami znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2018 poz. 2519).

9. Pieczątka firmowa

Nie istnieją żadne regulacje prawne dotyczące obowiązku posiadania pieczątki firmowej, jednak może ona okazać się przydatna w zakresie kontaktów z klientami czy kontrahentami. Ponadto, warto ją posiadać w zakresie porozumiewania się z instytucjami - takimi jak banki czy firmy ubezpieczeniowe. Warto, aby pieczątka zawierała podstawowe dane firmy tj.: pełna nazwa, adres siedziby, numer telefonu, e-mail/strona internetowa, numer NIP, numer REGON.

Artykuł został przygotowany przez Kancelarię Adwokacką Arkadiusz Jaskuła, która zajmuje się obsługa prawną firm, świadcząc usługi również dla SOTE i naszych klientów: www.adwokat-jaskula.pl


Zamów profesjonalny regulamin dla swojego sklepu internetowego

Powiązane strony

Nie musisz już rejestrować biznesu na start - sprawdź czy spełniasz warunki.

Nie musisz już rejestrować biznesu na start - sprawdź czy spełniasz warunki.

18/03/2020
Od 30 kwietnia 2018 roku obowiązuje Konstytucja Biznesu, która stanowi zbiór ustaw umożliwiających prowadzenie firmy m.in. bez rejestracji w CEIDG oraz dokonywania składek ZUS. Wprowadzenie przepisów w przedmiotowym zakresie ma na celu ułatwienie sprawdzania pomysłu na biznes i wykonywania czynności na własny rachunek bez konieczności realizacji standardowej, formalnej procedury związanej m.in. z obowiązkiem rejestracji, zgłoszeniem do ZUS czy dodatkowym obciążeniami finansowymi.
Zawieszenie działalności gospodarczej. Jak to zrobić?

Zawieszenie działalności gospodarczej. Jak to zrobić?

31/07/2020
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Skutki pandemii stanowią pod tym względem problem dotykający wszystkich przedsiębiorców. Polski ustawodawca przewiduje w takiej sytuacji możliwość zawieszenia działalności, zamiast całkowitego jej zlikwidowania.
Stawki VAT w sklepie internetowym. VAT dla konsumentów, UE, EX, tabela stawek VAT.

Stawki VAT w sklepie internetowym. VAT dla konsumentów, UE, EX, tabela stawek VAT.

21/11/2021
Czym jest podatek VAT i jakiej wysokości się go stosuje? Od czego zależy stawka VAT przy transakcjach krajowych i zagranicznych? Czy jeden towar możemy, zależnie od okoliczności, sprzedać z różną stawką VAT? Postaramy się wytłumaczyć to w prosty sposób.