Zawieszenie działalności gospodarczej. Jak to zrobić?

31/07/2020

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Skutki pandemii stanowią pod tym względem problem dotykający wszystkich przedsiębiorców. Polski ustawodawca przewiduje w takiej sytuacji możliwość zawieszenia działalności, zamiast całkowitego jej zlikwidowania.

Utrata płynności finansowej, uniemożliwia w konsekwencji opłacanie stałych kosztów ściśle związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - przede wszystkim składek i podatków. Za okres zawieszenia nie wpłaca się zaliczek, ryczałtu ani karty podatkowej. Nie trzeba składać deklaracji ZUS ani VAT. Co istotne, podczas zawieszenia działalności gospodarczej nie można jej prowadzić ani osiągać bieżących przychodów. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, zawieszenie działalności może być jednym z najkorzystniejszych finansowo rozwiązań, mając na uwadze okoliczności.

1. Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

W myśl art. 22 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, prowadzoną działalność gospodarczą może zawiesić przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, chyba że przebywają oni na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie macierzyńskim.

2. Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?

Możliwe jest zawieszenie działalności gospodarczej z dowolnego powodu i na dowolnie długi okres, nie krótszy jednak niż 30 dni. Data rozpoczęcia zawieszenia pokrywa się z datą złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jednak możliwe jest wskazanie daty wcześniejszej bądź późniejszej niż złożenie wniosku.

3. Jak zawiesić działalność gospodarczą przez internet?

Działalność gospodarcza może być zawieszona podczas wizyty w urzędzie, jednak mając na uwadze obecną sytuację, warto skorzystać z możliwości zawieszenia działalności przez internet. Wniosek w sprawie zawieszenia działalności gospodarczej, należy złożyć na formularzu CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. W tym celu należy zarejestrować się na stronie internetowej CEIDG, wykorzystując do podpisania wniosku - Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Osoba, która nie ma Profilu Zaufanego, może go wyrobić online np. za pośrednictwem banku. Wypełniony wniosek zostanie automatycznie przesłany do ZUS, GUS i urzędu skarbowego. Aby wznowić później działalność, wystarczy złożyć wniosek z informacją o wznowieniu, o ile ta informacja nie została już wskazana w momencie zawieszania działalności.

4. Zawieszenie działalności a składki ZUS

Na podstawie informacji przekazanej przez CEIDG, ZUS sporządza odpowiednie formularze dotyczące wyrejestrowania płatnika ze składek. Co do zasady, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników nie ma obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej ani opłacania składek ZUS - za okres zawieszenia wykonywania działalności.

5. Zawieszenie działalności a podatki dochodowe

Nie wpłaca się zaliczek za okres zawieszenia, rozliczając działalność gospodarczą na zasadach ogólnych bądź według stawki liniowej 19%. Nie trzeba również składać deklaracji VAT w okresie zawieszenia - za okresy rozliczeniowe, których to dotyczy. Jeżeli obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy bądź od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powstanie przed okresem zawieszenia to zapłata zaliczki obowiązuje, nawet mimo wypadania terminu zapłaty podczas okresu zawieszenia działalności gospodarczej.

Artykuł został przygotowany przez Kancelarię Adwokacką Arkadiusz Jaskuła, która zajmuje się obsługa prawną firm, świadcząc usługi również dla SOTE i naszych klientów: www.adwokat-jaskula.pl


Zamów profesjonalny regulamin dla swojego sklepu internetowego

Powiązane strony

Walka z zatorami płatniczymi

Walka z zatorami płatniczymi

18/03/2020
Jedną z przeszkód w płynnym prowadzeniu działalności gospodarczej jest nieterminowe regulowanie należności za usługi i towary. Wskazany problem dotyczy głównie średnich, małych i mikro firm, którym kontrahenci nie płacą na czas. Dowiedz się, jak walczyć z zatorami płatniczymi.
Jednoosobowa działalność gospodarcza. Jak założyć firmę w 9 krokach?

Jednoosobowa działalność gospodarcza. Jak założyć firmę w 9 krokach?

14/04/2020
Firma w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej polega przede wszystkim na prowadzeniu działalności na własny rachunek, odpowiedzialność i ryzyko. Jest jednak najprostszą formą prowadzenia firmy. Wielość istniejących udogodnień w zakresie samego procesu zakładania działalności gospodarczej, nie wyłącza obowiązku podjęcia działań, które to umożliwią. Większość z nich można jednak wykonać przez internet.
Zdalne zawieranie umów

Zdalne zawieranie umów

31/07/2020
W dzisiejszych czasach przez internet można załatwić praktycznie wszystko. Zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z wciąż panującym zagrożeniem zarażenia w związku z pandemią, zdalne zawieranie umów pozostaje udogodnieniem, z którego warto korzystać.