Walka z zatorami płatniczymi

18/03/2020

Jedną z przeszkód w płynnym prowadzeniu działalności gospodarczej jest nieterminowe regulowanie należności za usługi i towary. Wskazany problem dotyczy głównie średnich, małych i mikro firm, którym kontrahenci nie płacą na czas. Dowiedz się, jak walczyć z zatorami płatniczymi.

W związku z tym przedsiębiorcy muszą sami poszukiwać finansowania zewnętrznego, ponosząc przy tym często znaczne koszty. Według szacunków z Europejskiego Raportu Płatności za 2017 rok jasno wynika, iż około połowa polskich firm zmuszana jest do akceptowania długich terminów płatności.

W tych okolicznościach, większe firmy kredytują się w sposób tańszy, niż jest to możliwe przy braniu kredytów bankowych. Wykorzystywana jest tym samym ich silniejsza pozycja, działając kosztem mniejszych przedsiębiorstw. Ustawa przeciwdziałająca zatorom płatniczym, która weszła w życie 1 stycznia 2020 roku, ma na celu poprawienie sytuacji przedsiębiorców, ale również zatrudnianych przez nich pracowników oraz wzmocnienie ochrony słabszej strony stosunków gospodarczych w stosunku do dużych firm.

Do kluczowym rozwiązań ustawy należą m.in.:

 1. Skrócenie terminów zapłaty do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury. Termin ten dotyczy transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny. Wyjątek przewidziany został dla podmiotów leczniczych, które będą miały 60 dni na zapłatę.
 2. Skrócenie do maksymalnie 60 dni terminu zapłaty w transakcjach asymetrycznych, w których wierzycielem są mikro, małe lub średnie firmy, a ich dłużnikiem jest większy kontrahent, a zapis umowny określający dłuższy termin będzie nieważny.
 3. Zwiększenie wysokości odsetek, które przysługują przedsiębiorcy w sytuacji zwlekania z zapłatą przez drugą stronę transakcji handlowej. Zostaną one podniesione z 9,5% do 11,5%, wykluczając problem kredytowania się kosztem przedsiębiorców, gdyż będzie to droższe niż pozyskiwanie pieniędzy z kredytów komercyjnych.
 4. Katalog czynów wchodzących w zakres nieuczciwej konkurencji zawarty w art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji został rozszerzony o działania polegające na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone usługi i towary.
 5. Przekroczenie 120 dni od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostarczenie towaru lub wykonanie usługi, w zakresie dokonania zapłaty, skutkuje możliwością odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez wierzyciela.
 6. Kary administracyjne dla największych dłużników. Nakłada je Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK z urzędu lub na wniosek ocenia czy doszło do nadmiernego opóźnienia. Uwzględniane są wartości nieopłaconych faktur i długość opóźnień.
 7. Prawo do ulgi na „złe długi” w PIT i CIT - dla firm, które nie dostają zapłaty w terminie. Oznacza to w praktyce, iż wierzyciel, który nie otrzyma stosownej zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu wskazanego w zawartej umowie bądź fakturze, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o określoną kwotę wierzytelności, a dłużnik będzie miał obowiązek podniesienia o nią podstawy opodatkowania.
 8. Artykuł został przygotowany przez Kancelarię Adwokacką Arkadiusz Jaskuła, która zajmuje się obsługa prawną firm, świadcząc usługi również dla SOTE i naszych klientów: www.adwokat-jaskula.pl


  Zamów profesjonalny regulamin dla swojego sklepu internetowego

  Powiązane strony

Prawo do błędu dla początkującego przedsiębiorcy

Prawo do błędu dla początkującego przedsiębiorcy

18/01/2020
Pakiet Przyjazne Prawo (ustawa mająca na celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych), które w części obowiązuje od 1 stycznia 2020 r., obejmuje kilkadziesiąt ułatwień dla biznesu. Podstawowym celem dla Pakietu jest ustalenie tzw. prawa do błędu, prawa do reklamacji oraz ułatwienia dla rzemiosła.
Regulamin sklepu internetowego. 5 najczęstszych błędów.

Regulamin sklepu internetowego. 5 najczęstszych błędów.

17/02/2021
Niewątpliwie, regulamin sklepu internetowego stanowi istotny dokument prawny sklepu internetowego, ponieważ realizuje on funkcję wzorca umownego w stosunkach sprzedażowych z klientem. Zawiera on prawa i obowiązki kupującego oraz przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż w ramach sklepu internetowego
Zdalne zawieranie umów

Zdalne zawieranie umów

31/07/2020
W dzisiejszych czasach przez internet można załatwić praktycznie wszystko. Zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z wciąż panującym zagrożeniem zarażenia w związku z pandemią, zdalne zawieranie umów pozostaje udogodnieniem, z którego warto korzystać.