Przedsiębiorcy zyskują przywileje konsumentów. Zakup niezawodowy dla firm.

14/04/2020

W obecnym stanie prawym, konsument jak słabsza strona danego stosunku prawnego - może korzystać ze szczególnej ochrony. Analogicznie działająca ochrona, nie przysługuje jednak jednoosobowym przedsiębiorcom, pozostających w sporach z większymi podmiotami.

Od 1 czerwca 2020 roku, wejdą w życie przepisy, które spowodują, że jednoosobowy przedsiębiorca będzie mógł korzystać z ochrony zapewnianej przez prawo konsumentom. Planowane przepisy umożliwią zróżnicowanie pozycji tych najmniejszych firm i mających nad nimi znaczą przewagę - większych jednostek. Zmniejszą one dysproporcje powstające w transakcjach, które nie są związane z zawodową działalnością małych przedsiębiorców.

Definicja konsumenta

Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Wchodzące w życie przepisy nie dokonują zmian w zakresie samej definicji konsumenta, ale umożliwiają korzystanie z ochrony będącej przywilejem konsumenta - również jednoosobowym przedsiębiorcom pozostającym w sporze z innym przedsiębiorcą.

Kto zostanie objęty ochroną?

Dodatkowa ochrona będzie obejmować osoby fizyczne, które zawierają umowy związane w sposób bezpośredni z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Najistotniejszym warunkiem dla objęcia ochronnymi regulacjami konsumenckimi jest brak istnienia zawodowego charakteru danej umowy - po stronie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

Czym jest charakter zawodowy?

Wymaganie tego samego poziomu staranności, wiedzy i profesjonalizmu od drobnego przedsiębiorcy zawierającego umowę z dużą, wyspecjalizowaną firmą pozostaje nieuzasadnione. Zwłaszcza w sytuacjach gdy dana umowa przedmiotowo jest niezwiązana w sposób bezpośredni ze specjalizacją jednej ze stron - czyniąc ją słabszą. Zgodnie z planowaną nowelizacją przepisów, rozstrzygające znaczenie dla dokonania oceny czy przedsiębiorca może być traktowany jak konsument, będzie mieć to, czy określona czynność ma dla niego charakter zawodowy. Ustawodawca wskazuje, iż charakter zawodowy - wynika przede wszystkim z przedmiotu działalności wykonywanej przez danego przedsiębiorcę, który określany jest w szczególności na podstawie wpisu w CEIDG.

Przykład: umowy zawierane przez przedsiębiorcę prowadzącego sklep z odzieżą z producentami odzieży będą miały dla niego zawodowy charakter. Natomiast zakup komputera, który będzie w następstwie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej jest już odmienną sytuacją. Zakup komputera w tym przypadku, nie jest już bezpośrednio związany z rodzajem działalności wykonywanej przez danego przedsiębiorcę - nie ma więc charakteru zawodowego ani nie wchodzi w zakres jego specjalizacji.

Co zyskają przedsiębiorcy?

Wraz z chwilą wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji, przedsiębiorcom będzie przysługiwać ochrona w postaci rękojmi za wady. Znacznie łatwiej będzie im reklamować nabywane przez nich towary i usługi, ale także uchylać się do niekorzystnych zapisów umownych - na podstawie przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych (klauzulach abuzywnych). Ponadto, przysługiwać im będzie prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa. Mając na uwagę wejście w życie opisywanej nowelizacji, warto mieć je na uwadze, zawierając umowy między przedsiębiorcami.

Artykuł został przygotowany przez Kancelarię Adwokacką Arkadiusz Jaskuła, która zajmuje się obsługa prawną firm, świadcząc usługi również dla SOTE i naszych klientów: www.adwokat-jaskula.pl


Zamów profesjonalny regulamin dla swojego sklepu internetowego

Powiązane strony

Walka z zatorami płatniczymi

Walka z zatorami płatniczymi

18/03/2020
Jedną z przeszkód w płynnym prowadzeniu działalności gospodarczej jest nieterminowe regulowanie należności za usługi i towary. Wskazany problem dotyczy głównie średnich, małych i mikro firm, którym kontrahenci nie płacą na czas. Dowiedz się, jak walczyć z zatorami płatniczymi.
Regulamin sklepu internetowego. 5 najczęstszych błędów.

Regulamin sklepu internetowego. 5 najczęstszych błędów.

17/02/2021
Niewątpliwie, regulamin sklepu internetowego stanowi istotny dokument prawny sklepu internetowego, ponieważ realizuje on funkcję wzorca umownego w stosunkach sprzedażowych z klientem. Zawiera on prawa i obowiązki kupującego oraz przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż w ramach sklepu internetowego
Tarcza antykryzysowa - 6 rozwiązań dla przedsiębiorców.

Tarcza antykryzysowa - 6 rozwiązań dla przedsiębiorców.

22/04/2020
Jeśli prowadzisz sklep internetowy, to wsparcie dla firm jest przeznaczone również dla Twojego sklepu. Sprawdź, czy możesz skorzystać z rozwiązań dla przedsiębiorców oferowanych w ramach tarczy antykryzysowej.