Marketing i reklama

Wybierz literę od której zaczyna się hasło.
aktywny «informacja o stanie konta, która oznacza, że użytkownik korzysta w danym momencie z danego portalu (np. zielona kropka w sieci Instagram, w komunikatorze Messenger».
bio «opis profilu, zazwyczaj zawierający informacje o właścicielu konta (skrót od biogram)».
bliscy znajomi «wybrana grupa użytkowników obserwujących profil, która może widzieć opublikowane tylko dla nich posty i relacje, niewyświetlające się dla pozostałych użytkowników».
boomerang «filtr powtarzający nagrany obraz w pętli».
czat z angielskiego chat «rozmowa przez Internet w formie zapisu w czasie rzeczywistym».
DM z angielskiego skrót od Direct Message «prywatna wiadomość przeznaczona dla wybranego użytkownika».
event zob. wydarzenia.
Facebook «popularny portal społecznościowy».
Facebook Canvas «wewnątrzfacebookowy format reklamowy w postaci odesłania (najczęściej poprzez krótkie, linkowane video) do pełnoekranowej postaci reklamy».
fanfiction «historia w formie opowiadania napisana przez fana na temat wybranego idola, celebryty itp., zazwyczaj publikowana w częściach i w różnych formatach gatunkowych».
fanpage «konto stworzone z myślą o znanej osobie, o wydarzeniu, o firmie».
feed «strumień wyświetlanych zdjęć na profilu sieci Instagram, decydujący o wyglądzie tego profilu».
follow for follow «dosłownie: „jeśli ty mnie zaobserwujesz, to ja cię też zaobserwuję"» skrót f4f;
follower «użytkownik obserwujący wybrany profil; na stronie głównej tego użytkownika wyświetlają się posty i relacje obserwowanego profilu».
friend, friends zob. bliscy znajomi.
groupchat «konwersacja grupowa; rozmowa w ramach wybranej grupy, np. w komunikatorze WhatsApp».
hashtag/hasztag z angielskiego «wyróżnione przez użytkownika z jakichś ważnych powodów wyrazy lub grupa wyrazów (np. nazwa czegoś) w blogach, w serwisach społecznościowych, poprzedzone znacznikiem # bez odstępu, spacji».
I like it z angielskiego «np. w portalu społecznościowym Facebook wyrażenie swojej opinii o zawartości, treści, idei itp. zawartej na stronie fanpage’u; inaczej: polubić» zob. też ◦ lajkować, ◦ lubię to, ◦ polajkować.».
IGTV z angielskiego skrót od Instagram Television «zasób sieci społecznościowej zawierający nagrania obejmujące czas dłuższy niż 1 min, utrwalone i przechowywane się przez dłuższy czas, z możliwością polubienia i skomentowania».
Instagram «serwis społecznościowy; platforma obsługująca sieć społecznościową przede wszystkim w zakresie publikacji zdjęć».
kanał YouTube «konto indywidualne, firmowe, umożliwiające publikację materiałów video; konto pozwala na funkcję subskrybcji».
kanwa zob. Facebook Canvas.
karuzela zob. reklama karuzelowa.
lajk zob. ◦ lajkować, ◦ lubię to.
lajkować też odlajkować/podlajkować/polajkować/zlajkować potocznie «wyrazić swoją opinię w stosunku do zawartości, treści, idei itp. zawartej na fanpage’u portalu społecznościowego Facebook poprzez funkcję tzw. polubienia (like)» zob. lajk, like, like’ować, ◦ lubię to. ;
LeadAdds działanie reklamowe w postaci interaktywnych formularzy na Facebooku i LinkedIn, nastawione na pozyskiwanie leadów, tj. potencjalnych klientów
like zob. ◦ lajkować, ◦ lubię to.
like for like «dosłownie: „jeśli ty mnie zalajkujesz, to ja cię też zalajkuję”» skrót l4l;
like’ować zob. ◦ lajkować, ◦ lubię to.
LinkedIn «serwis społecznościowy o charakterze zawodowym służący przede wszystkim do tworzenia sieci kontaktów profesjonalnych, gromadzenia rekomendacji, prezentowania ścieżki kariery zawodowej, informowania o otwartych rekrutacjach, a także do zamieszczania wiadomości dotyczących danej profesji, artykułów dziedzinowych oraz do komunikowania się użytkowników i wymiany między nimi poglądów na tematy zawodowe».
live «materiał nagrywany na żywo, z możliwością nieograniczonego komentowania i polubiania».
lubię to «wyrażenie swojej opinii o zawartości, treści, idei itp. zawartej na stronie fanpage’u portalu społecznościowego Facebook; funkcja tzw. polubienia; inaczej: lajk, like» zob. ◦ lajkować.;
mem «zdjęcie, film lub grafika z żartobliwym podpisem».
naklejki «zdjęcia lub grafiki możliwe do wysłania bez automatycznego zapisywania ich w pamięci telefonu, łatwe do wyszukania w konkretnej zakładce».
news feed «centralna, główna treść contentu strony, np. w sieci społecznościowej Facebook».
odlajkować zob. ◦ lajkować, ◦ lubię to.
one-shot «jednoczęściowe fanfiction, bez kontynuacji».
oznaczenie «zawarty w opisie posta lub relacji link do czyjegoś profilu; inaczej tag».
piksel Facebooka «dostępne na platformie sieci społecznościowej Facebook narzędzie służące do oceny skuteczności komunikatów reklamowych opierające się na analizie działań podejmowanych przez użytkownika w obrębie witryny».
pokaz slajdów «komunikat reklamowy zawierający najczęściej od 1 do 10 slajdów w pętli».
polajkować potocznie zob.◦ lajkować, ◦ lubię to.
post «opublikowana w sieci społecznościowej treść (wpis, nagranie, zdjęcie); najczęściej dająca możliwość skomentowania oraz polubienia».
profil «strona główna użytkownika zamieszczona w sieci społecznościowej».
proponowane «zakładka, w której wyświetlają się konta publikujące podobne treści do obserwowanych przez użytkownika, znajdujące się w kontaktach telefonicznych lub obserwowane przez obserwujących/obserwowanych».
reklama kanwowa, kanwa zob. Facebook Canvas.
reklama karuzelowa «komunikat reklamowy złożony z kilku, kilkunastu następujących po sobie kart, często z nagłówkiem i opisem» Facebook podstawowa specyfikacja: liczba kart – od 2 do 10, format – .jpg lub .png, sugerowane format video – .mp4 lub .mov.».
reklama obraz z opisem «komunikat reklamowy w postaci obrazu w formacie .jpg lub .png, lub niekiedy .gif; np. na Facebooku z możliwym nagłówkiem i opisem».
reklama video «komunikat reklamowy w postaci filmu zamieszczony w zasobach sieci społecznościowej» Facebook podstawowa specyfikacja: rozdzielność – jak najwyższa, rozmiar pliku – do 4 GB, czas trwania – 1 s do 240 min, proporcja 16 : 9 oraz 9 : 16, format napisów .srt, nagłówek linku – 25 znaków, opis linku – 30 znaków, format audio – ACC. LinkedIn podstawowa specyfikacja: rozdzielność – jak najwyższa, rozmiar pliku – od 75kB do 200 MB, czas trwania – 3 s do 30 min, proporcja 16 : 9 oraz 9 : 16, format napisów – .srt, format audio – ACC. Instagram czas trwania: w postach do 1 min, w IGTV powyżej 1 min.».
reklama w formie kolekcji «komunikat reklamowy w formie obrazy, najczęściej filmu przedstawiający w tle produkty linkowany do reklamy pełnoekranowej (podstrony)».
relacja zob. story.
remarketing «typ marketingu internetowego mający na celu przedstawienie informacji o ofercie, reklamy użytkownikom wcześniej odwiedzającym już daną stronę WWW».
repost «udostępnienie zawartości treści innych profili na własnym koncie w sieci społecznościowej».
share z angielskiego «zwrot skierowany do odbiorcy: udostępnij coś, podziel się wiadomością» zob. ◦ szaruj, ◦ szarować. ;
SMO z angielskiego skrót od Social Media Optimization «wszelka aktywność w internetowych kanałach sieci społecznościowych mająca na celu promowanie marki, firmy, produktów lub usług».
story «nietrwała treść, ukazująca się w innym miejscu niż posty, tzn. na pasku nad postami w postaci grafik, znikająca po 24 godzinach; jest niemożliwa do skomentowania lub polubienia w sieci Instagram; inaczej relacja lub status, np. w sieciach Facebook, Instagram, YouTube».
strona główna 1. «pierwsza strona serwisu WWW», 2. «strona, na której wyświetlają się posty i relacje obserwowanych osób i hasztagów».
szarować «udostępnić coś, podzielić się wiadomością ».
szaruj «inaczej: share; zwrot skierowany do odbiorcy: udostępnij coś, podziel się wiadomością».
Twitter «serwis społecznościowy umożliwiający zamieszczanie krótkich, aktualnych informacji dotyczących zwykle teraźniejszości, newsów itp.».
unfollow «zaprzestanie obserwowania czyjegoś profilu».
WhatsApp «aplikacja komputerowa; komunikator sieciowy przeznaczony dla urządzeń mobilnych».
wydarzenia «zakładka, w której znajdują się zapisane przez jakiegoś użytkownika informacje dotyczące jakiegoś zdarzenia, np. spotkania, koncertu, promocji produktu itp.; zakładka, która daje możliwość wyszukania interesującego typu zdarzenia przez użytkownika oraz możliwość utworzenia własnej informacji o danym zdarzeniu; wydarzenie pojawia się w postaci hiperlinkowanego postu do odrębnej strony, np. na Facebooku» z ang. Event».
wyróżnione relacje «wybrane relacje widoczne na stronie profilu, widoczne dla każdego lub obserwujących przez nieograniczony czas; maksymalna liczba relacji w jednej wyróżnionej wynosi 100 relacji».
YouTube «serwis internetowy zawierający materiały video, najczęściej z opisem».
zapisane «zakładka, w której znajdują się zarchiwizowane posty».
zlajkować zob. ◦ lajkować, ◦ lubię to.
znacznik «QR Kod przeznaczony do zeskanowania powodujący możliwość automatycznego zaobserwowania kogoś, czyjegoś profilu».
znajomy zob. bliscy znajomi.
„dla ciebie” «zakładka, w której wyświetlają się posty i filmy IGTV nieobserwowanych osób, bazowane na preferencjach użytkowników».

Załóż swój sklep internetowy SOTESHOP na 14 dni za darmo.
Sprawdź nową wersję sklepu SOTESHOP 8.

Załóż swój sklep