H

handel elektroniczny zob. ◦ e-commerce.
happy hour z angielskiego «wyznaczony okres dostępności produktu lub usługi związany z określoną korzyścią klienta, np. niższej ceny produktów lub usług».
hashtag/hasztag z angielskiego «wyróżnione przez użytkownika z jakichś ważnych powodów wyrazy lub grupa wyrazów (np. nazwa czegoś) w blogach, w serwisach społecznościowych, poprzedzone znacznikiem # bez odstępu, spacji».
head I «tytuł; najwyższy w hierarchii nagłówek H1, który określa temat strony, najważniejszy z punktu widzenia zarówno nadawcy, jak i odbiorcy; jego wartość ważna jest dla wyszukiwarek, stąd należy umieszczać w nim słowa kluczowe».
head II «śródtytuły, podtytuły; nagłówki od H2 do H6 wskazujące na szczegółowe wartości na podstronie; nagłówki niższej hierarchii tworzą rozwinięcie informacji nagłówków wyższego poziomu; ich wartość ważna jest dla wyszukiwarek, stąd należy umieszczać w nich słowa kluczowe».
header z angielskiego «nagłówek; tytuł»; zob. też ◦ nagłówek.
hide price z angielskiego «funkcja: ukryj cenę».
historia «zapis archiwalny działań na stronie»; często spotykane wyrażenia = historia nawigacji, historia produktów, historia zakupów.
historia ceny «informacja o wysokości ceny udostępniana w sposób jawny konsumentowi przez przedsiębiorcę». Prawny wymóg informowania klienta o obowiązującej najniższej cenie na produkt lub usługę przy okazji wprowadzania promocji, obniżki ustanowiła tzw. dyrektywa Omnibus. Przepisy weszły w życie w Polsce od 1 stycznia 2023 r. i mają na celu zwiększenie ochrony konsumenta.
horyzontalne drzewo kategorii «pozioma struktura kategorii produktów, usług itp.».
hosting «usługa utrzymania na serwerze strony WWW, sklepu lub innego oprogramowania internetowego».
HTML 5 «język programowania służący do projektowania stron WWW».
HTTP z angielskiego Hypertext Transfer Protocol «protokół służący do wymiany informacji między serwerami i klientem, np. przeglądarką internetową»; zob. też ◦ http://, https://.
http:// «charakterystyczny przedrostek adresu stron WWW; protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych»; zob. też ◦ HTTP, https://.
https:// «charakterystyczny przedrostek adresu stron WWW; zabezpieczony protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych»; zob. też ◦ HTTP, http://.
hurtownia internetowa «typ hurtowni, która oferuje towary sklepom internetowym i platformom e-commerce; oprócz towarów dostarcza także dane o produktach w formie opisów, zdjęć, cenników, może także przejąć realizację zamówienia (w formule f2c: factory-to-consumer)». Wymiana danych o ofercie i zamówieniach odbywa się za pośrednictwem Internetu.

Załóż swój sklep internetowy SOTESHOP na 14 dni za darmo.
Sprawdź nową wersję sklepu SOTESHOP 8.

Załóż swój sklep