Poradnik słownikowy SEO | Poradnik słownikowy social media marketing

L

lajk zob. ◦ lajkować, ◦ lubię to.
lajkować też odlajkować/podlajkować/polajkować/zlajkować potocznie «wyrazić swoją opinię w stosunku do zawartości, treści, idei itp. zawartej na fanpage’u portalu społecznościowego Facebook poprzez funkcję tzw. polubienia (like)»; zob. lajk, like, like’ować, ◦ lubię to.
layout «nagłówek i stopka, styl i szablon strony; schematyczny układ, np. modułów strony WWW».
licencja «zasady określające warunki korzystania z oprogramowania»; często spotykane wyrażenia = licencja na oprogramowanie, licencja na sklep internetowy, licencja oprogramowania, licencja programu, licencje internetowe.
like zob. ◦ lajkować, ◦ lubię to.
like’ować zob. ◦ lajkować, ◦ lubię to.
limit CPU «ograniczenie czasu wykorzystania procesora serwera przez użytkownika systemu, skutkujące np. ograniczoną liczbą odsłon strony internetowej w danym czasie».
limit pamięci dla skryptu «ograniczenie wykorzystania pamięci fizycznej komputera (serwera) przez użytkownika systemu do obsługi ustalonych instrukcji, np. ograniczenie pamięci potrzebnej do wyświetlenia strony internetowej».
limit produktów w sklepie 1. «ograniczenie liczby produktów możliwych do wystawienia do sprzedaży, np. ustalony przez producenta», 2. «ograniczenie systemowe związane np. z wydajnością bazy danych, dostępną przestrzenią na dysku itp.».
link «adres URL, który dla użytkownika może mieć również postać wyróżnionego wyrazu, wyrażenia, fragment tekstu, odnoszący do konkretnej strony WWW lub innego elementu, np. do filmu, zdjęcia, pliku z muzyką itp.»; synonimy = ◦ łącze, ◦ hiperłącze.
live chat z angielskiego «rozmowa przez Internet w czasie rzeczywistym; inaczej: czat».
localhost z angielskiego «nazwa serwera, na którym uruchamiany jest dany program; łącząc się z localhostem, łączymy się z „samym sobą”».
log z angielskiego «zapis informacji o zdarzeniach, np. na stronie sklepu internetowego, w serwisie, FTP, SSH itp.».
login z angielskiego «indywidualna nazwa identyfikująca».
logo «indywidualny znak graficzny identyfikujący firmę».
logo sklepu «indywidualny znak graficzny identyfikujący firmę na stronie internetowej sklepu; przyjęło się, że kliknięcie na logo odsyła do strony głównej serwisu».
logowanie 1. «uzyskanie dostępu do treści strony internetowej; autoryzacja», 2. «zapis logów».
logs ,potocznie logi «lista zawierająca informacje dotyczące uzyskiwanych dostępów, np. do zawartości strony internetowej, w serwisie, FTP, SSH itp.».
lorem ipsum «przykładowy tekst używany do prezentacji tekstu lub danych testowych, http://www.lipsum.com».
lubię to «wyrażenie swojej opinii o zawartości, treści, idei itp. zawartej na stronie fanpage’u portalu społecznościowego Facebook; funkcja tzw. polubienia; inaczej: lajk, like»; zob. ◦ lajkować.