C

C2C z angielskiego, skrót od wyrażenia consumer-to-consumer «rodzaj relacji rynkowej opierającej się na kupnie/sprzedaży dóbr lub usług między klientami indywidualnymi przy wykorzystaniu platformy umożliwiającej przeprowadzenie transakcji lub za pośrednictwem innego instrumentu sprzedażowego oferowanego przez firmę zewnętrzną».
cache z angielskiego «typ pamięci komputerowej; pamięć podręczna komputera, np. przechowująca część danych związanych, najczęściej z odwiedzonymi stronami internetowymi, niezbędnych do szybszego wyświetlenia tych stron».
category z angielskiego «kategoria np. produktu, usługi».
cena hurtowa «cena, zazwyczaj niższa, cena produktu dla odbiorcy hurtowego, np. w wypadku sprzedaży B2B»; zob. ◦ B2B.
cena minimalna «najniższa ustalona cena, za którą można nabyć produkt lub usługę».
cena omnibus «wymagana prawem informacja o najniższej cenie produktu obowiązującej w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji, obniżki itd., umieszczona przy cenie promocyjnej, obniżonej». Zasady i wymóg informowania klientów o cenie omnibus wprowadziła tzw. dyrektywa Omnibus UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/2161 z 27 listopada 2019 r.), która ma na celu zwiększenie ochrony konsumenta w e-commerce.
cena sprzedaży «inaczej: cena sprzedaży brutto, skorygowana o udzielone rabaty, bonifikaty i podobne opusty, zmniejszona o należny od tej sprzedaży podatek od towarów i usług, czyli VAT. Podatek VAT nie ma charakteru cenotwórczego, podwyższa on natomiast należną kwotę od odbiorcy. Na podstawie: I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości. Wykład, Difin, Warszawa 2006, s. 283 (cyt. za Wikipedia).
cena wywoławcza «ustalona cena początkowa produktu lub usługi, od której rozpoczyna się aukcja».
cena zakupu «kwota należna sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o cło itp., obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzysk».
cennik sklepu internetowego «lista produktów wraz z ich cenami, zazwyczaj w formie tabeli».
cesja licencji «przekazanie praw licencyjnych na rzecz innej osoby bądź firmy».
changelog z angielskiego «zapis zdarzeń/zmian zachodzących w projekcie/systemie/oprogramowaniu; dziennik błędów, poprawek i zmian».
chat zob. ◦ czat.
chat gpt «Chat GPT to zaawansowany system sztucznej inteligencji opracowany przez OpenAI, wykorzystujący modele językowe do generowania naturalnie brzmiących odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Jest szeroko stosowany w branży e-commerce do obsługi klienta, automatyzacji zadań i personalizacji doświadczeń zakupowych.».
chmura z angielskiego cloud «usługi uruchamiane na zdalnych komputerach»; często spotykane wyrażenie = w chmurze.
ciasteczko z angielskiego cookie, częściej w liczbie mnogiej ciasteczka «inaczej: cookie, cookies; wysyłane przez serwer informacje dotyczące stron internetowych, które zapisywane są w pamięci komputera użytkownika w celu sprawniejszego wyświetlania danej strony WWW przy jej ponownej odsłonie ».
cloud zob. ◦ chmura.
CMS «skrót od nazwy Content Management System, inaczej: system zarządzania treścią stron WWW».
cold e-mail «wiadomość wysyłana do potencjalnych klientów z określonej grupy docelowej, w formie spersonalizowanej, w celu zaprezentowania firmy, marki produktu, nawiązania kontaktu». Wiadomości typu cold e-mailingowego są narzędziem marketingu w celu pozyskiwania nowych klientów bądź klientów niewykazujących aktywności. Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail wykorzystuje zautomatyzowane narzędzia informatyczne.
container z angielskiego «dosłownie: pojemnik, zawiera elementy strony lub grupę elementów strony; zapisany, ustalony layout, czyli układ wyświetlanej strony»; zob. ◦ boks/box informacyjny, ◦ layout.
content z angielskiego 1. «zawartość głównego elementu strony», 2. «zawartość całej strony».
content «zawartość strony WWW».
content marketing «w zakresie ograniczonym do Internetu: strategia organizacji treści serwisu WWW uwzględniająca działania SEO oraz tworzenie różnogatunkowych treści przeznaczone dla określonej grupy docelowej potencjalnych klientów». Content marketing to tzw. marketing treści, którego zadaniem jest stworzenie silnych więzi z użytkownikami (odbiorcami, klientami). Dobrą praktyką w tym typie kontaktu z użytkownikami Internetu jest publikowanie wiarygodnych treści, takich, które wypełniają lukę informacyjną, a zatem materiałów przez nich poszukiwanych. 
cookie, częściej w liczbie mnogiej cookies zob. ◦ ciasteczko.
copywriting SEO «tworzenie tekstów zamieszczanych na stronie WWW oraz i ich optymalizacja z uwzględnieniem widoczności tych tekstów przez wyszukiwarki internetowe i przewidujących potrzeby i oczekiwania odbiorców stron WWW».
Creative Commons «typ licencji umożliwiający korzystanie z zasobów, np. oprogramowania, plików wideo, plików muzycznych, grafiki itp., na prawach ustalonych przez licencjodawcę, używana do udostępniania darmowych treści; skrót: CC ».
cross-selling «technika sprzedaży polegająca na oferowaniu klientowi dodatkowych produktów/usług przed finalizacją procesu zakupów, często wraz z oferowaną zniżką, obniżką ceny przy realizacji zakupu zaproponowanych produktów/usług». Cross-selling (pol. sprzedaż krzyżowa, sprzedaż wiązana), stosowany zarówno w sprzedaży tradycyjnej (face-to-face bądź w telemarketingu) produktów lub/i usług, jak i w zakresie e-commerce.
CSS z angielskiego Cascading Style Sheets 1. «lista reguł opisująca ułożenie elementów na stronie WWW», 2. «ułożenie elementów na stronie WWW».
CTA, linki / przycisk CTA «inaczej: wezwanie do działania, hiperlinki bądź przyciski odsyłające do treści szczegółowej; przykładowa postać CTA: czytaj…; więcej…; dowiedz się…; kliknij, aby…; pełen artykuł, read… itp.; inaczej z ang.: call to action».
cybersquatting «rejestrowanie i odsprzedawanie domen, np. z nazwami znanych firm, marek, nazwisk znanych osób itp.».
czarna lista 1. «kolekcja zawierająca zapis nierzetelnych, niechcianych z jakichś względów firm, klientów», 2. «na serwerach: lista adresów IP, z których dany serwer nie przyjmuje wiadomości e-mail, np. z powodu rozsyłania spamu z danego IP».
czas trwania aukcji «ustawienia dotyczące okresu aukcji dla danego produktu lub usługi, np. 14 dni, 30 dni itd.».
czat z angielskiego chat «rozmowa przez Internet w formie zapisu w czasie rzeczywistym».
czcionki «znaki graficzne odzwierciedlające poszczególne litery, liczby i znaki szczególne; inaczej: potocznie fonty».

Załóż swój sklep internetowy SOTESHOP na 14 dni za darmo.
Sprawdź nową wersję sklepu SOTESHOP 8.

Załóż swój sklep