Poradnik słownikowy SEO | Poradnik słownikowy social media marketing

T

tag 1. «znacznik w języku programowania», 2. «słowo klucz przypisane do produktu, grupy produktów», 3. «oznaczenie elementu, osoby, np. na zdjęciu itp.».
tagline «krótki tekst umieszczony na stronie internetowej pod logo firmy, czasem w formie hasła reklamowego, informujący o specyfice serwisu, firmy, prowadzonej działalności itp.».
tagowanie «oznaczanie elementów na stronie lub w wiadomości tekstowej; tagowanie czasami oznacza też dodawanie słów kluczowych do treści, np. w serwisach informacyjnych według tagów można dotrzeć do informacji powiązanych».
temat graficzny «skórka, szablon wykorzystane na stronie WWW».
template, templates potocznie «temat graficzny sklepu internetowego».
theme, themes zob. ◦ temat graficzny.
title zob. ◦ tytuł strony.
transfer danych «ilość przesłanych danych, wyrażana w megabajtach (MB), gigabajtach (GB), terabajtach (TB)».
transparentność grafiki «przezroczystość elementów graficznych zapewniająca widoczność elementów położonych w niższej warstwie projektu».
trial «oprogramowanie ograniczone np. czasową funkcjonalnością, prezentowane w celu zaprezentowania produktu»; zob. też ◦ demo.
tryb testowy «sposób wykorzystania programu komputerowego w celu sprawdzenia jego funkcjonalności».
tweetnąć «zamieścić krótką wiadomość tekstową na koncie w portalu Twitter»; synonim = ćwierknąć.
tweet/twit «krótka wiadomość tekstowa w formie newsa, komentarza itp.».
typosquatting z angielskiego «sposób oszukiwania użytkowników Internetu zakładający możliwość popełnienia błędu literowego w wyszukiwanym ciągu znaków i odesłanie takiego użytkownika do strony nieposzukiwanej».
tytuł serwisu «krótki tekst wykorzystywany do opisu serwisu WWW wyświetlany jako nagłówek na górnej belce przeglądarki oraz często prezentowany w wynikach wyszukiwania».