M

mailing «wysyłanie wiadomości e-mail skierowanych do wielu adresatów, zazwyczaj o treści reklamowej»; synonim = ◦ newsletter.
mapa serwisu 1. «strona zawierająca strukturę serwisu z linkami do poszczególnych podstron», 2. «plik w określonym formacie, np. XML., zawierający zbiór linków oraz strukturę serwisu»; wyrażenia synonimiczne = mapa strony, mapa witryny.
media społecznościowe z angielskiego social media 1. «serwisy interaktywne umożliwiające wymianę informacji między użytkownikami serwisów i budowanie społeczności grup użytkowników», 2. «inaczej serwisy społecznościowe, umożliwiające kontaktowanie się, wymienianie danych, opinii itp. użytkownikom Internetu, np. Facebook, Instagram, YouTube, fora dyskusyjne, blogi itp.» zob. też ◦ Facebook.
mem «zdjęcie, film lub grafika z żartobliwym podpisem».
menu 1. «zbiór linków/przycisków odsyłających do poszczególnych działów/stron serwisu WWW. », 2. «najważniejszy element nawigacyjny struktury strony WWW zawierający odniesienia do podstron serwisu oraz ważna część treści strony z punktu widzenia wartości działań SEO; np. menu typu „belka”, rozwijane itp.» zob. też ◦ interfejs.
menu kategorii «zbiór linków/przycisków odsyłających do kategorii, np. produktów, usług, w serwisie WWW».
meta description «atrybut tzw. opis strony widoczny w wynikach wyszukiwania».
metatag, meta tag «znacznik w języku HTML służący do opisu strony WWW».
migracja «przeniesienie danych z jednego systemu do innego systemu»; często spotykane wyrażenia = migracja danych, migracja serwera.
moduł «autonomiczna cześć programu komputerowego charakteryzująca się wyspecjalizowaną funkcjonalnością»; często spotykane wyrażenia = moduł aktualizacji, moduł SMS.
modyfikator ceny «zautomatyzowane narzędzie oferujące możliwość zmian cen produktu, np. +10, –10, +5%, –5%, 100, 150».
MVC z angielskiego Model–View–Controller «zhierarchizowana struktura budowy oprogramowania, pozwalająca odseparować poziomy oprogramowania: model, view, controller».
MySQL «nazwa popularnego programu bazy danych»; zob. ◦ baza danych.

Załóż swój sklep internetowy SOTESHOP na 14 dni za darmo.
Sprawdź nową wersję sklepu SOTESHOP 8.

Załóż swój sklep