K

kanał YouTube «konto indywidualne, firmowe, umożliwiające publikację materiałów video; konto pozwala na funkcję subskrybcji».
kanwa zob. Facebook Canvas.
karta podarunkowa «fizyczna bądź wirtualna karta o określonej wartości uprawniająca do zakupu wybranego produktu z asortymentu sklepu, e-sklepu, platformy sprzedażowej, marketplace lub do skorzystania z wybranej usługi przez klienta».
karta produktu «szczegółowy opis produktu, zazwyczaj na odrębnej podstronie, zawierający nazwę, cenę, specyfikację, graficzny wizerunek produktu w postaci zdjęcia, rysunku, prezentacji wideo itp. wraz z informacją o dostępności produktu i możliwościach jego dostawy».
karuzela zob. reklama karuzelowa.
katalog produktów «inaczej: uporządkowana grupa produktów».
kategorie drzew zob. ◦ drzewa kategorii.
klauzule niedozwolone, abuzywne «przykłady zapisów regulaminu/umowy, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumentów oraz nie zostały ustalone indywidualnie».
klient poczty «aplikacja umożliwiająca odbieranie i wysyłanie wiadomości elektronicznych».
klucz WebApi «wygenerowany numer identyfikacyjny dla aplikacji».
kod EAN z angielskiego skrót od European Article Number «unikatowy, znormalizowany europejski kod nadawany różnego rodzaju towarom i usługom».
kod GTIN z angielskiego skrót od Global Trade Item Number «unikalny, znormalizowany kod cyfrowy należący do rodziny kodów GS1, umożliwiający identyfikację produktów i usług; kod GTIN obejmuje takie standardy, jak: EAN, JAN, UPC, ISBN, ITF-14.».
kod ISBN numer ISBN z angielskiego skrót od International Standard Book Number «unikalny, znormalizowany międzynarodowy kod cyfrowy umożliwiający identyfikację wydawnictwa zwartego, którego podstawowym składnikiem jest tekst, np. tradycyjne książki, e-booki, publikacje multimedialne». Wcześniej używany 10-cyfrowy kod zastąpiono w 2007 roku kodem 13-cyfrowym, dodając do numerów kodu obszarów określonych językowo bądź krajów jednojęzycznych prefiks 978.
kod ISMN kod ISMN, numer ISMN z angielskiego skrót od International Standard Music Number «unikalny, znormalizowany międzynarodowy kod cyfrowy umożliwiający identyfikację drukowanego wydawnictwa muzycznego». W 2008 roku wprowadzono dla druków wydawnictw muzycznych kod 13-cyfrowy rozpoczynający się prefiksem 979-0, który jest identyczny z kodem EAN-13. Wcześniej numer ten nie zawierał prefiksu 979, a miejsce 0 zajmowała rozpoczynająca cały kod litera M.
kod ISSN numer ISSN z angielskiego skrót od International Standard Serial Number «unikalny, znormalizowany międzynarodowy kod znakowy umożliwiający identyfikację wydawnictwa ciągłego, tradycyjne i elektroniczne, np. gazety, periodyki naukowe itp.». Kod ISSN składa się z 8 znaków (cyfry, czasem litera X). zob. ◦ kod ISBN, numer ISBN.
kod ITF-14 kod ITF-14 z angielskiego skrót od Interleaved Two of Five «nośnik danych w postaci kodu 14-cyfrowego służący do znakowania opakowań niedetalicznych». Interleaved two of five tłumaczone jest zwykle logicznie jako wdrożenie, przystosowanie, implementacja przez organizację GS1 (przemianowana z International EAN) kodu numerycznego przelatanego 2 z 5 (Code25 Interleaved), czyli właśnie kodu ITF (maks. 16-cyfrowego).
kod kreskowy kod kreskowy, kod paskowy z angielskiego bar code «unikatowa informacja przedstawiona graficznie według ustalonych reguł jako kombinacja ciemnych i jasnych elementów, które przeciętny człowiek rozpoznaje jako zbiór przeplatających się, mocno kontrastujących ze sobą pionowych kresek, tworzących całość». Do automatycznego odczytywania kodów kreskowych przeznaczone są czytniki elektroniczne wykorzystujące najczęściej laser lub diody LED w celu zinterpretowania danych graficznych.
kod producenta «unikatowa nazwa unikalna producenta rozpoznawana w różnych systemach; inaczej ID producenta».
kod produktu «unikatowa nazwa produktu rozpoznawana w różnych systemach; inaczej: ID produktu».
kod QR z angielskiego skrót od Quick Response «unikalny, znormalizowany międzynarodowy matrycowy znak graficzny z rodziny kodów dwuwymiarowych (2D)». Ważną cechą kodu QR jest możliwość szybkiego jego odczytu, mimo przemieszczania się.
kod rabatowy «ciąg znaków, najczęściej złożony z liter i cyfr, który uruchamia zniżkę przy zakupie towarów lub usług»
kod SKU z angielskiego skrót od Stock Keeping Unit «unikalny, znormalizowany kod kreskowy, zwykle nadawany przez sprzedawcę, umożliwiający identyfikację produktu; zindywidualizowane oznaczenie jednostki magazynowej». Kod ten nadaje się każdemu produktowi, wyróżniając także jego rodzaje. Pozwala on sprzedawcy zarządzać magazynowanym produktem i monitorować jego sprzedaż, a pracownikom – odnaleźć produkt.
kod śledzenia «zapisany w języku JavaScript fragment kodu służący do pozyskiwania informacji na temat odwiedzanej strony WWW».
kod UPC z angielskiego skrót od Universal Product Code «unikalny, znormalizowany kod kreskowy umożliwiający identyfikację produktu, stosowany na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady».
kod źródłowy «zapis działania aplikacji w jednym z języków programowania».
kodowanie «inaczej: programowanie».
komentarz do transakcji zob. ◦ recenzja transakcji.
konfiguracja «ustawienia parametrów aplikacji, oprogramowania».
konsument «osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, np. nabywająca towar lub usługę na własny użytek».
konto partnerskie «konto w serwisie o statusie partnera, umożliwiające specjalny zakres usług itp.».
konto testowe «konto założone w serwisie w celu zapoznania się z funkcjonalnością i możliwościami oferowanego oprogramowania».
konto użytkownika «konto założone w serwisie w celu identyfikacji użytkownika».
konwersja «pożądane przez właściciela serwisu WWW zachowanie odbiorcy w wyniku zastosowania przeznaczonych do tego strategii marketingowych, np. dokonanie zakupu, wypełnienie formularza, założenie konta, zasubskrybowanie bloga lub chęć otrzymywania newslettera, kontakt z serwisem itp.».
kopia sklepu «pełna archiwizacja oprogramowania i danych sklepu»; zob. ◦ backup; często spotykane wyrażenie = kopia bezpieczeństwa.
koszty produkcji «poniesione przez firmę wydatki w związku z prowadzeniem działalności związanej z produkcją». Są to np. koszty zakupu materiałów i energii niezbędnych do wytworzenia produktu, wynagrodzenia, koszty związane z użytkowaniem gruntu i nieruchomości, amortyzacja maszyn i narzędzi itd.
koszyk «określone miejsce w serwisie, wirtualnie zawierająca zakupione produkty lub usługi»; często spotykane zwroty = dodaj do koszyka, Twój koszyk jest pusty.
kup teraz 1. «funkcja umożliwiająca natychmiastowe zakończenie aukcji przez zgodę kupującego na wyznaczoną przez sprzedawcę cenę», 2. «zwrot: dodaj do koszyka, zamów».
kupon zakupowy «oferowana przez sprzedawcę zniżka możliwa do wykorzystania przez klienta po wpisaniu otrzymanego kodu rabatowego w trakcie zakupu on-line»

Załóż swój sklep internetowy SOTESHOP na 14 dni za darmo.
Sprawdź nową wersję sklepu SOTESHOP 8.

Załóż swój sklep