Poradnik słownikowy SEO | Poradnik słownikowy social media marketing

D

dane billingowe «inaczej dane płatnika; informacje teleadresowe nabywcy, kontrahenta, np. dane do faktury zawierające m.in. dane osobiste lub dane firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy, numer telefonu itp.»; zob. dane wysyłkowe.
dane dostawy «inaczej dane wysyłkowe; informacja dotycząca czasu, sposobu oraz miejsca (adres odbiorcy) realizacji zamówienia w sklepie internetowym».
dane logowania do panelu «informacje niezbędne do zalogowania się do panelu administracyjnego, np. tzw. login i przypisane mu hasło dostępu».
demo z angielskiego skróconego demonstration 1. potocznie «prezentacja, np. produktu informatycznego ukazująca jego możliwości», 2. «oprogramowanie z ograniczeniami w zakresie użycia niektórych narzędzi, umożliwiające producentowi zaprezentowanie funkcji i usług oferowanego produktu, często w celu promocyjnym»; zob. też ◦ trial.
div «znacznik kodu nadający właściwości elementowi lub grupie elementów w języku HTML stosowany do tworzenia struktury strony WWW».
dokumentacja dla sprzedawców «dokumentacja opisująca zasady korzystania z programu».
dokumentacja dla webmasterów «dokumentacja dla osób zajmujących się projektowaniem stron WWW, opisująca zasady budowy strony, plików CSS itp.».
domena «adres strony WWW, np. www.example.com».
domena funkcjonalna «ostatni fragment adresu internetowego charakteryzujący jej przynależność tematyczną na poziomie uogólnionym, np. .edu, .net, .com».
domena krajowa «ostatni fragment adresu internetowego charakteryzująca jej przynależność państwową, np. .pl, .cz, .ru, .fr».
domena regionalna «ostatni fragment adresu internetowego charakteryzujący jej przynależność lokalną, np. poznan.pl, .krakow.pl, warszawa.pl ».
domena rodzajowa zob. ◦ domena funkcjonalna.
domyślny temat «ustawione przez producenta, webmastera tzw. skórka, szablon wykorzystane na stronie WWW temat graficzny»; zob. też ◦ temat graficzny.
dostępność na zamówienie «komunikat informujący o tym, że produkt (usługa) nie jest dostępny od razu, lecz trzeba go zamówić u dostawcy».
dostępność produktu «status dostępności produktu w sklepie internetowym, np. jest dostępny, 14 dni itp.».
download z angielskiego 1. «inaczej: pobierz plik», 2. «wyodrębnione na stronie WWW miejsce, które zawiera udostępnione do pobrania pliki».
dozwolone znaki «możliwe do użycia znaki i symbole we wpisywanym tekście».
drzewa kategorii «zhierarchizowane pod względem stopnia ogólności domyślne poziomy grup produktów lub usług w sklepie internetowym».
duplikat produktu «kopia produktu wraz z jego właściwościami, opisem , zdjęciami itp.».
dynamiczne drzewo kategorii «kategorie prezentowane na stronie WWW bez jej odświeżania».
dzierżawa oprogramowania «korzystanie z oprogramowania przez określony w umowie czas».