I

I like it z angielskiego «np. w portalu społecznościowym Facebook wyrażenie swojej opinii o zawartości, treści, idei itp. zawartej na stronie fanpage’u; inaczej: polubić» zob. też ◦ lajkować, ◦ lubię to, ◦ polajkować.».
ID producenta zob. ◦ kod producenta.
ID produktu zob. ◦ kod produktu.
ID użytkownika z angielskiego user identifier 1. «rozpoznawalny i niepowtarzalny identyfikator, np. w postaci adresu e-mail, nicku itp.», 2. «niepowtarzalny systemowy numer identyfikacyjny użytkownika widziany przez administratora serwisu WWW lub istniejący w systemie».
identyfikator «inaczej: numer identyfikacyjny».
IGTV z angielskiego skrót od Instagram Television «zasób sieci społecznościowej zawierający nagrania obejmujące czas dłuższy niż 1 min, utrwalone i przechowywane się przez dłuższy czas, z możliwością polubienia i skomentowania».
ikona «element graficzny reprezentujący np. daną funkcję, program itp.; graficzny skrót».
ikony, ikony social media z angielskiego social media icons «grafiki zawarte na stronie WWW odnoszące do innych miejsc w serwisie lub poza nim, np. grafiki -social media».
import/importowanie «odczytywanie danych, np. z pliku, z usługi serwera, z programu»; często spotykane wyrażenia = import aukcji, import z pliku, import zamówień, import zdjęć, importowanie i eksportowanie danych.
indeksowanie «zapisywanie treści strony w bazie wyszukiwarki; pozycjonowanie».
index 1. «identyfikator wiersza», 2. «wpis rozumiany jako wiersz», 3. «lista wpisów; spis».
index.html «domyślna strona serwisu WWW w języku HTML».
index.php «domyślna strona serwisu WWW w języku php».
indywidualny sklep internetowy «realizowany na zamówienie projekt sklepu internetowego».
influencer «osoba posiadająca zdolność wpływania na potencjalnych nabywców produktu lub usługi poprzez promowanie lub polecanie przedmiotów w mediach społecznościowych». Influencerzy, często opłacani są przez firmy, otrzymują produkty, próbki produktów od zleceniobiorców. Naturalnymi influencerami stają się celebryci, których zachowanie, sposób życia, korzystanie z wybranych brandów, produktów, usług kształtuje potrzeby i zachowania rynku konsumenckiego.
infografika «atrakcyjny komunikat informacyjno-wizualny, zazwyczaj składający się z wykresów, diagramów, tekstu itp. ».
Instagram «serwis społecznościowy; platforma obsługująca sieć społecznościową przede wszystkim w zakresie publikacji zdjęć».
instalacja «fizyczne uruchomienie aplikacji»; często spotykane wyrażenia = instalacja aktualizacji, instalacja sklepu na serwerze, instalacja skryptu na serwerze.
integracja «umożliwienie współpracy programom; połączenie programów».
integrator «program komputerowy umożliwiający współpracę oprogramowania, serwisów itp.».
interfejs «program komputerowy umożliwiający pracę z aplikacją, współpracę między programami, wymianę informacji, danych itp.».
invoice z angielskiego 1. «faktura», 2. «wystawić/wystawiać fakturę».
IP zob. ◦ adres IP.
ISBN «zob. ◦ kod ISBN.».
ISMN «zob. ◦ kod ISMN.».
ISNN «zob. ◦ kod ISNN.».
ITF-14 «zob. ◦ kod ITF-14.».

Załóż swój sklep internetowy SOTESHOP na 14 dni za darmo.
Sprawdź nową wersję sklepu SOTESHOP 8.

Załóż swój sklep