A

accessories zob. akcesoria.
add this z angielskiego «udostępnij, dodaj to, np. na Facebooku, na Twitterze itp.».
admin potocznie «administrator strony, systemu itp.».
administracja sklepem «proces zarządzania operacjami związanymi z prowadzeniem sklepu internetowego, w tym m.in. aktualizowanie strony internetowej, zarządzanie asortymentem, przetwarzanie zamówień, monitorowanie zapasów, obsługa klientów oraz optymalizacja doświadczenia klienta w sklepie internetowym». Administracja sklepu e-commerce jest złożonym procesem, który wymaga współpracy różnych działów w firmie, takich jak marketing, IT, księgowość i logistyka.
adres IP z angielskiego, skrót od wyrazu Internet Protocol «numer, liczba nadawana komputerowi, interfejsowi itp., służąca do identyfikacji w sieci».
adres panelu administracyjnego «adres URL do określonego panelu administracyjnego»; zob. też ◦ adres URL, ◦ panel administracyjny.
adres pliku XML «adres URL do pliku zapisanego w formacie XML»; zob. też ◦ adres URL, ◦ XML.
adres portu poczty wychodzącej «adres serwera obsługującego pocztę wysyłaną przez klienta poczty oraz numer tego portu»; zob. ◦ serwer.
adres serwera baz danych «domena lub IP serwera, na którym przechowywana jest określona baza danych»; zob. też ◦ baza danych, domena, IP, serwer.
adres URL z angielskiego Uniform Resource Locator «ciąg znaków, który identyfikuje zasób w sieci Internet». Adresy URL służą do określania lokalizacji strony internetowej, pliku, obiektu multimedialnego lub innej zasoby sieciowej i składają się z kilku elementów, które określają protokół, nazwę hosta, ścieżkę do zasobu oraz w niektórych przypadkach dodatkowych parametrów.
adresy portów pocztowych «numery portów na serwerze pocztowym».
adwords zob. ◦ Google AdWords.
akcesoria «kategoria produktów dodatkowych, służących jako dodatki do podstawowych artykułów sprzedawanych w danym sklepie internetowym».
aktualizacja «modernizacja oprogramowania»; synonim = ◦ upgrade , ◦ update.
aktualizacja cennika «zmiana danych w cenniku, np. na stronie internetowej sklepu».
aktualizacja grafiki «modernizacja strony graficznej, np. sklepu internetowego; dostosowanie grafiki».
aktualizacja oprogramowania «modyfikacja zainstalowanych aplikacji bądź oprogramowania poprzez ich modernizację zmieniającą/ulepszającą działanie (np. funkcjonalność itp. witryny sklepu internetowego»; synonimy = ◦ aktualizacja programu, ◦ aktualizacja sklepu internetowego.
aktualizacja programu zob. ◦ aktualizacja oprogramowania.
aktualizacja sklepu internetowego zob. ◦ aktualizacja oprogramowania.
aktywny «informacja o stanie konta, która oznacza, że użytkownik korzysta w danym momencie z danego portalu (np. zielona kropka w sieci Instagram, w komunikatorze Messenger».
alt, atrybut alt «opis grafiki (obrazek, zdjęcie) zawarty znaczniku IMG w linijce kodu, tzw. alternatywny tekst; waga atrybutu alt związana jest z jego odczytem przez wyszukiwarkę».
anchor tekst «widoczny tekst znajdujący się w hiperlinku, w linijce kodu umieszczony pomiędzy znacznikami i ; inaczej: zakotwiczenie, kotwica».
Apache «serwer HTTP»;◦ HTTP.
API «określone zasady, na podstawie których oprogramowanie dostarcza informacji do innych programów».
apka potocznie «skrót od: aplikacja, zazwyczaj na urządzenia mobilne».
aplikacja «program komputerowy; oprogramowanie; program dodatkowy, tzw. plugin (wtyczka)»; zob. też ◦ plugin, plug-in, ◦ wtyczka.
aplikacja sklepu internetowego «sklep internetowy lub dodatek do sklepu internetowego (tzw. plugin); oprogramowanie pozwalające obsługiwać handel internetowy»; zob. też ◦ plugin, plug-in, ◦ wtyczka; synonimy = ◦ e-sklep, ◦ sklep internetowy.
apps z angielskiego, skrót od wyrazu applications «inaczej: aplikacja (np. w App Store, Google Apps itp.)»; zob. ◦ aplikacja.
archiwizacja sklepu «zapisanie na innym nośniku, serwerze itp. wybranego stanu sklepu (plików/bazy danych)».
atrybut produktu «inaczej: cecha produktu; zbiór wszystkich cech produktu».
audyt SEO «sprawdzenie strony pod względem jej widoczności w wyszukiwaniach organicznych i in. wraz z zaproponowaniem zmian optymalizujących serwis WWW».
aukcja «system sprzedaży produktu w postaci licytacji».
aukcje testowe «wygenerowanie wirtualnej sprzedaży produktu w systemie licytacji w celu sprawdzenia poprawności działania narzędzia».
automatyczne logowanie «zdalne logowanie do sklepu, do systemu, na stronę WWW itp., np. z wykorzystaniem zapisanych danych logowania związanych z innym kontem, m.in. na Facebooku, w Google+ itp.».
autoresponder «oprogramowanie automatycznie wysyłające wiadomość (autoresponder e-mail) po spełnieniu określonego warunku, np. w celu odpowiedzi na list wysłany w czasie nieobecności użytkownika, w reakcji na zapisanie się na listę mailingową newslettera itp.». Autoresponder może być modułem klienta poczty, a także zewnętrznym programem. W działalności e-commerce wiadomości typu autoresponder e-mail wchodzą w skład zautomatyzowanego procesu pozyskiwania nowych klientów bądź utrzymywania więzi relacyjnej z pozyskanymi wcześniej klientami.

Załóż swój sklep internetowy SOTESHOP na 14 dni za darmo.
Sprawdź nową wersję sklepu SOTESHOP 8.

Załóż swój sklep