A

accessories zob. akcesoria.
add this z angielskiego udostępnij, dodaj to, np. na Facebooku, na Twitterze itp. Odwołanie do usługi seriwsu AddThis https://www.addthis.com/. Portal ten umożliwiał wstawianie na stronę widżetów, które zachęcają klientów do przesłania oferty Twojego sklepu do portali społecznościowych. Od 31 maja 2023r usługa została zawieszona przez właściciela firmę Oracle.
admin «Potoczne określenie administratora strony internetowej, systemu komputerowego, sieci lub dowolnej platformy technologicznej. Admin jest odpowiedzialny za zarządzanie, konfigurację, utrzymanie i ochronę systemu, co obejmuje zarządzanie użytkownikami, nadzorowanie bezpieczeństwa, aktualizacje oprogramowania oraz rozwiązywanie problemów technicznych.».
administracja sklepem «proces zarządzania operacjami związanymi z prowadzeniem sklepu internetowego, w tym m.in. aktualizowanie strony internetowej, zarządzanie asortymentem, przetwarzanie zamówień, monitorowanie zapasów, obsługa klientów oraz optymalizacja doświadczenia klienta w sklepie internetowym». Administracja sklepu e-commerce jest złożonym procesem, który wymaga współpracy różnych działów w firmie, takich jak marketing, IT, księgowość i logistyka.
adres IP z angielskiego, skrót od wyrazu Internet Protocol «Adres IP (Internet Protocol address) - to unikalny ciąg liczb oddzielonych kropkami (IPv4) lub dwukropkami (IPv6), który jest przypisywany każdemu urządzeniu (takim jak komputer, serwer, drukarka, itp.) podłączonemu do sieci internetowej. Adres IP służy do identyfikacji urządzenia w sieci oraz umożliwia mu komunikację z innymi urządzeniami.».
adres panelu administracyjnego «To specjalny adres URL, który prowadzi do interfejsu administracyjnego serwisu internetowego, takiego jak blog, sklep internetowy, platforma e-learningowa czy system zarządzania treścią (CMS). Panel administracyjny służy do zarządzania treściami, użytkownikami, ustawieniami i innymi aspektami funkcjonowania strony. Dostęp do tego panelu jest zazwyczaj zabezpieczony hasłem, aby ograniczyć dostęp tylko do autoryzowanych osób, takich jak administratorzy i redaktorzy.».
adres pliku XML «Adres URL pod którym znajduje się plik XML używany do wymiany danych między różnymi systemami, hurtowniami, a także do integracji z porównywarkami cen, platformami e-commerce i innymi usługami online. Pliki XML często zawierają szczegółowe informacje o produktach, ofertach lub innych danych wymaganych do synchronizacji i aktualizacji pomiędzy systemami.».
adres serwera baz danych «To specyficzny adres IP lub nazwa domeny serwera, który hostuje bazę danych. Umożliwia on klientom i aplikacjom łączenie się z bazą danych w celu przesyłania, pobierania, modyfikowania i zarządzania danymi. Adres serwera baz danych jest kluczowym elementem w konfiguracji i działaniu systemów zarządzania bazami danych (DBMS).».
adres serwera poczty wychodzącej «Jest to adres IP lub nazwa domeny serwera SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), który jest używany do wysyłania e-maili z klienta poczty elektronicznej. Serwer SMTP jest odpowiedzialny za przekazywanie wiadomości e-mail od nadawcy do serwera poczty odbiorcy.».
adres URL z angielskiego Uniform Resource Locator «ciąg znaków, który identyfikuje zasób w sieci Internet». Adresy URL służą do określania lokalizacji strony internetowej, pliku, obiektu multimedialnego lub innej zasoby sieciowej i składają się z kilku elementów, które określają protokół, nazwę hosta, ścieżkę do zasobu oraz w niektórych przypadkach dodatkowych parametrów.
adresy portów pocztowych «To numery portów używane przez serwery pocztowe do obsługi ruchu poczty elektronicznej, zarówno przychodzącej, jak i wychodzącej. Porty te są specyficzne dla różnych protokołów przesyłania wiadomości i są niezbędne do prawidłowej konfiguracji klientów poczty e-mail.».
adwords zob. ◦ Google AdWords.
akcesoria to dodatkowe produkty lub elementy, które uzupełniają, poprawiają lub rozwijają funkcjonalność głównego produktu. W kontekście e-commerce, akcesoria często są oferowane klientom w celu zwiększenia satysfakcji z zakupów, poprawienia doświadczenia użytkownika lub zwiększenia wartości koszyka.
aktualizacja «modernizacja oprogramowania»; synonim = ◦ upgrade , ◦ update.
aktualizacja cennika «Proces zmiany danych w cenniku, np. na stronie internetowej sklepu. Aktualizacja może być realizowana na różne sposoby, w zależności od platformy i technologii.».
aktualizacja grafiki «modernizacja strony graficznej, np. sklepu internetowego; dostosowanie grafiki».
aktualizacja oprogramowania «modyfikacja zainstalowanych aplikacji bądź oprogramowania poprzez ich modernizację zmieniającą/ulepszającą działanie (np. funkcjonalność itp. witryny sklepu internetowego»; synonimy = ◦ aktualizacja programu, ◦ aktualizacja sklepu internetowego.
aktualizacja programu zob. ◦ aktualizacja oprogramowania.
aktualizacja sklepu internetowego zob. ◦ aktualizacja oprogramowania.
aktywny «informacja o stanie konta, która oznacza, że użytkownik korzysta w danym momencie z danego portalu (np. zielona kropka w sieci Instagram, w komunikatorze Messenger».
alt, atrybut alt «opis grafiki (obrazek, zdjęcie) zawarty znaczniku IMG w linijce kodu, tzw. alternatywny tekst; waga atrybutu alt związana jest z jego odczytem przez wyszukiwarkę».
anchor tekst «widoczny tekst znajdujący się w hiperlinku, w linijce kodu umieszczony pomiędzy znacznikami i ; inaczej: zakotwiczenie, kotwica».
Apache «serwer HTTP»;◦ HTTP.
API «określone zasady, na podstawie których oprogramowanie dostarcza informacji do innych programów».
apka potocznie «skrót od: aplikacja, zazwyczaj na urządzenia mobilne».
aplikacja «program komputerowy; oprogramowanie; program dodatkowy, tzw. plugin (wtyczka)»; zob. też ◦ plugin, plug-in, ◦ wtyczka.
aplikacja sklepu internetowego «sklep internetowy lub dodatek do sklepu internetowego (tzw. plugin); oprogramowanie pozwalające obsługiwać handel internetowy»; zob. też ◦ plugin, plug-in, ◦ wtyczka; synonimy = ◦ e-sklep, ◦ sklep internetowy.
apps z angielskiego, skrót od wyrazu applications «inaczej: aplikacja (np. w App Store, Google Apps itp.)»; zob. ◦ aplikacja.
archiwizacja sklepu «zapisanie na innym nośniku, serwerze itp. wybranego stanu sklepu (plików/bazy danych)».
atrybut produktu «inaczej: cecha produktu; zbiór wszystkich cech produktu».
audyt SEO «sprawdzenie strony pod względem jej widoczności w wyszukiwaniach organicznych i in. wraz z zaproponowaniem zmian optymalizujących serwis WWW».
aukcja «system sprzedaży produktu w postaci licytacji».
aukcje testowe «wygenerowanie wirtualnej sprzedaży produktu w systemie licytacji w celu sprawdzenia poprawności działania narzędzia».
automatyczne logowanie «zdalne logowanie do sklepu, do systemu, na stronę WWW itp., np. z wykorzystaniem zapisanych danych logowania związanych z innym kontem, m.in. na Facebooku, w Google+ itp.».
autoresponder «oprogramowanie automatycznie wysyłające wiadomość (autoresponder e-mail) po spełnieniu określonego warunku, np. w celu odpowiedzi na list wysłany w czasie nieobecności użytkownika, w reakcji na zapisanie się na listę mailingową newslettera itp.». Autoresponder może być modułem klienta poczty, a także zewnętrznym programem. W działalności e-commerce wiadomości typu autoresponder e-mail wchodzą w skład zautomatyzowanego procesu pozyskiwania nowych klientów bądź utrzymywania więzi relacyjnej z pozyskanymi wcześniej klientami.

Załóż swój sklep internetowy SOTESHOP na 14 dni za darmo.
Sprawdź nową wersję sklepu SOTESHOP 8.

Załóż swój sklep