N

nagłówek «jeden z elementów strony głównej, zazwyczaj znajdujący się w górnej partii strony, wyświetlany na każdej podstronie wraz z zawartością strony, np. zawierający menu nawigacji strony»;często spotykane wyrażenie nagłówek strony; zob. ◦ header, ◦ head I, ◦ head II naklejki «zdjęcia lub grafiki możliwe do wysłania bez automatycznego zapisywania ich w pamięci telefonu, łatwe do wyszukania w konkretnej zakładce».
narzut «różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu/wytworzenia produktu/towaru». Różnicę tę wyraża się kwotowo lub procentowo. Trzeba pamiętać o tym, by nie mylić pojęć narzutu i marży, gdyż może to powodować kłopoty komunikacyjne między przedsiębiorcami lub wewnątrz firmy. Zob. ◦ marża 2.
NASK «skrót: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa; organizacja zarządzająca domenami z przyrostkiem .pl».
nazwa użytkownika «zindywidualizowany ciąg liter, cyfr, znaków identyfikujący użytkownika serwisu lub też adres e-mail».
nazwy drzew «nadrzędny element kategorii; grupa kategorii»; zob. też ◦ drzewa kategorii.
news feed «centralna, główna treść contentu strony, np. w sieci społecznościowej Facebook».
news, newsy «aktualności, informacje zamieszczane na blogu, stronie WWW itp.».
newsletter 1. «wysyłana regularnie wiadomość w postaci seryjnej korespondencji e-mail do wielu adresatów», 2. «informator, biuletyn zawierający treści związane z działalnością, ofertą, serwisem itp. w formie listu elektronicznego wysyłany cyklicznie do jego subskrybentów, mający postać powtarzającego się szablonu, schematu w celu podtrzymania zainteresowania potencjalnych klientów ofertą, serwisem firmy bądź odświeżenia rozpoznawalności marki, firmy, usługodawcy» synonim = ◦ mailing.
niechciana poczta «nieoczekiwane przez odbiorcę wiadomości poczty elektronicznej, zwykle wysyłane masowo w celach marketingowych; inaczej: spam».
niezamówiona informacja handlowa zob. ◦ spam.
nofollow «atrybut linku, który ma być odczytywany przez wyszukiwarki jako naturalny, neutralny».
numer licencji «zindywidualizowany literowo-cyfrowy identyfikator przekazany użytkownikowi programu przez producenta».
numer portu poczty wychodzącej/przychodzącej «element konfiguracji programu pocztowego, np. IMAP, POP»;zob. ◦ adresy portów pocztowych.

Załóż swój sklep internetowy SOTESHOP na 14 dni za darmo.
Sprawdź nową wersję sklepu SOTESHOP 8.

Załóż swój sklep