Historia ceny

historia ceny «informacja o wysokości ceny udostępniana w sposób jawny konsumentowi przez przedsiębiorcę». Prawny wymóg informowania klienta o obowiązującej najniższej cenie na produkt lub usługę przy okazji wprowadzania promocji, obniżki ustanowiła tzw. dyrektywa Omnibus. Przepisy weszły w życie w Polsce od 1 stycznia 2023 r. i mają na celu zwiększenie ochrony konsumenta.

Ochrona konsumenta – nie tylko cena wpływa na decyzję zakupową

Przedsiębiorcy, w tym sklepy internetowe, mają obowiązek m.in:

  • prezentować obok informacji o obniżonej cenie również informacji o najniższej cenie danego towaru lub usługi obowiązującej w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, promocji (np. tzw. wyprzedaże, akcje typu black Friday itp.),
  • wskazać, czy podejmuje działania i jakiego są to rodzaju działania, aby zweryfikować prawdziwość publikowanej opinii (recenzji) o produkcie lub usłudze (czy opinię wyraził ktoś, kto faktycznie kupił produkt, ktoś używał czegoś itd.).

Wizualizacja historii ceny w SOTESHOP

Bibliografia

Powiązane hasła

cena omnibus «wymagana prawem informacja o najniższej cenie produktu obowiązującej w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji, obniżki itd., umieszczona przy cenie promocyjnej, obniżonej». Zasady i wymóg informowania klientów o cenie omnibus wprowadziła tzw. dyrektywa Omnibus UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/2161 z 27 listopada 2019 r.), która ma na celu zwiększenie ochrony konsumenta w e-commerce.
cena sprzedaży «inaczej: cena sprzedaży brutto, skorygowana o udzielone rabaty, bonifikaty i podobne opusty, zmniejszona o należny od tej sprzedaży podatek od towarów i usług, czyli VAT. Podatek VAT nie ma charakteru cenotwórczego, podwyższa on natomiast należną kwotę od odbiorcy. Na podstawie: I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości. Wykład, Difin, Warszawa 2006, s. 283 (cyt. za Wikipedia).
cena zakupu «kwota należna sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o cło itp., obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzysk».
rabat «zniżka, obniżenie kosztów zakupu itp., np. rabat kwotowy, procentowy, rabat na dodatkowe funkcje sklepu».
Wybierz literę od której zaczyna się hasło.

Załóż swój sklep internetowy SOTESHOP na 14 dni za darmo.
Sprawdź nową wersję sklepu SOTESHOP 8.

Załóż swój sklep