SEO i pozycjonowanie

Wybierz literę od której zaczyna się hasło.
alt, atrybut alt «opis grafiki (obrazek, zdjęcie) zawarty znaczniku IMG w linijce kodu, tzw. alternatywny tekst; waga atrybutu alt związana jest z jego odczytem przez wyszukiwarkę».
anchor tekst «widoczny tekst znajdujący się w hiperlinku, w linijce kodu umieszczony pomiędzy znacznikami i ; inaczej: zakotwiczenie, kotwica».
audyt SEO «sprawdzenie strony pod względem jej widoczności w wyszukiwaniach organicznych i in. wraz z zaproponowaniem zmian optymalizujących serwis WWW».
baner, banner 1. «element graficzny reklamowy wyświetlany na stronie WWW», 2. «graficzny szablon umożliwiający prezentację wybranych produktów, usług lub informacji na stronie sklepu internetowego»; 3. «wykupiona reklama w postaci „belki” sprzyjająca generowaniu ruchu na docelowej stronie WWW» często w wyrażeniu = baner reklamowy.
button, przycisk «element graficzny zawierający krótki tekst będący jednocześnie odniesieniem do podstrony, rozwinięcia itp. (linkowanie wewnętrzne)».
content «zawartość strony WWW».
content marketing «strategia organizacji treści serwisu WWW uwzględniająca działania SEO przeznaczone dla określonej grupy docelowej potencjalnych klientów».
copywriting SEO «tworzenie tekstów zamieszczanych na stronie WWW oraz i ich optymalizacja z uwzględnieniem widoczności tych tekstów przez wyszukiwarki internetowe i przewidujących potrzeby i oczekiwania odbiorców stron WWW».
CTA, linki / przycisk CTA «inaczej: wezwanie do działania, hiperlinki bądź przyciski odsyłające do treści szczegółowej; przykładowa postać CTA: czytaj…; więcej…; dowiedz się…; kliknij, aby…; pełen artykuł, read… itp.; inaczej z ang.: call to action».
dofollow «atrybut linku, który ma być odczytywany przez wyszukiwarki jako wartościowy».
duplicate content «negatywnie wpływające na pozycjonowanie umieszczanie powtarzających się treści w serwisie WWW; inaczej: powielanie, kopiowanie».
fanpage «strona dotycząca firmy (tzw. profil), zamieszczona w serwisie Facebook, zawierająca dane o firmie, jej ofertę, opis wydarzeń związanych z firmą itp., służąca działaniom marketingowym».
fraza kluczowa «ciąg wyrazów (lub jeden wyraz), nazywający, etykietujący bądź charakteryzujący oryginalnie produkt, usługę itp. słowa kluczowe».
fraza ogólna «ciąg wyrazów (lub jeden wyraz) dokładnie nazywający produkt, usługę; często etykieta produktu, usługi słowa kluczowe».
fraza szczegółowa «oryginalny, wieloelementowy ciąg wyrazów dokładnie określający produkt, usługę itp., będący składnikiem strategii SEO, mający wpływ na optymalizację i pozycjonowanie serwisu WWW» zob. słowa kluczowe long-tail».
generowanie zapytań «strategia marketingowa aktywizująca potencjalnych klientów do zainteresowania się ofertą firmy bądź podjęcia działań związanych z kontaktem».
head I «tytuł; najwyższy w hierarchii nagłówek H1, który określa temat strony, najważniejszy z punktu widzenia zarówno nadawcy, jak i odbiorcy; jego wartość ważna jest dla wyszukiwarek, stąd należy umieszczać w nim słowa kluczowe».
head II «śródtytuły, podtytuły; nagłówki od H2 do H6 wskazujące na szczegółowe wartości na podstronie; nagłówki niższej hierarchii tworzą rozwinięcie informacji nagłówków wyższego poziomu; ich wartość ważna jest dla wyszukiwarek, stąd należy umieszczać w nich słowa kluczowe».
ikony, ikony social media z angielskiego social media icons «grafiki zawarte na stronie WWW odnoszące do innych miejsc w serwisie lub poza nim, np. grafiki -social media».
konwersja «pożądane przez właściciela serwisu WWW zachowanie odbiorcy w wyniku zastosowania przeznaczonych do tego strategii marketingowych, np. dokonanie zakupu, wypełnienie formularza, założenie konta, zasubskrybowanie bloga lub chęć otrzymywania newslettera, kontakt z serwisem itp.».
lead I «niewielkich rozmiarów tekst perswazyjny pobudzający bezpośrednią interakcję odbiorcy; streszczenie, zajawka, krótkie wprowadzenie, mające na celu zainteresowanie odbiorcy, klienta i skłaniający do dalszej aktywności w serwisie WWW, podnoszący poziom konwersji».
lead II (sprzedażowy) «odbiorca serwisu WWW będący potencjalnym klientem; jeden z pierwszych elementów modelu w postaci lejka zakupowego / sprzedażowego».
lejek zakupowy/sprzedażowy, lejek leadów «wieloetapowy proces pozyskiwania klientów polegający na generowaniu procesu pozyskiwania potencjalnych klientów od wzbudzenia zainteresowania, przez odwiedzenie strony WWW, zapoznania się z ofertą po wypełnienie formularza kontaktowego zawierającego dane klienta umożliwiające z nim kontakt w celu złożenia propozycji bądź doprowadzenie do złożenia zapytania zakupowego przez klienta».
linkowanie wewnętrzne, on-site «linki w obrębie serwisu WWW umożliwiające jego odbiorcom oraz narzędziom wyszukiwarek docieranie do treści podstron; działanie SEO wspomagające pozycjonowanie serwisu WWW».
long-tail SEO «zob. słowa kluczowe long-tail».
media społecznościowe z angielskiego social media 1. «serwisy interaktywne umożliwiające wymianę informacji między użytkownikami serwisów i budowanie społeczności grup użytkowników», 2. «inaczej serwisy społecznościowe, umożliwiające kontaktowanie się, wymienianie danych, opinii itp. użytkownikom Internetu, np. Facebook, Instagram, YouTube, fora dyskusyjne, blogi itp.» zob. też ◦ Facebook.
menu 1. «zbiór linków/przycisków odsyłających do poszczególnych działów/stron serwisu WWW. », 2. «najważniejszy element nawigacyjny struktury strony WWW zawierający odniesienia do podstron serwisu oraz ważna część treści strony z punktu widzenia wartości działań SEO; np. menu typu „belka”, rozwijane itp.» zob. też ◦ interfejs.
meta description «atrybut tzw. opis strony widoczny w wynikach wyszukiwania».
newsletter 1. «wysyłana regularnie wiadomość w postaci seryjnej korespondencji e-mail do wielu adresatów», 2. «informator, biuletyn zawierający treści związane z działalnością, ofertą, serwisem itp. w formie listu elektronicznego wysyłany cyklicznie do jego subskrybentów, mający postać powtarzającego się szablonu, schematu w celu podtrzymania zainteresowania potencjalnych klientów ofertą, serwisem firmy bądź odświeżenia rozpoznawalności marki, firmy, usługodawcy» synonim = ◦ mailing.
nofollow «atrybut linku, który ma być odczytywany przez wyszukiwarki jako naturalny, neutralny».
optymalizacja 1. «wykonanie procesów usprawniających działanie programu, np. przyspieszenie jego działania», 2. «działania SEO i copywriting SEO mające na celu osiągnięcie dobrej widoczności strony WWW w wyszukiwarkach internetowych»
pozycjonowanie «1. «działania mające na celu uzyskanie tzw. wysokiej pozycji na dane zapytanie w wyszukiwarkach internetowych», 2. «ogół działań marketingowych i optymalizacyjnych mających na celu uzyskanie wysokiej rangi w wynikach wyszukiwania, zwiększenie widoczności serwisu WWW; czasem utożsamiane błędnie z SEO»» często spotykane wyrażenia = pozycjonowanie produktu, pozycjonowanie sklepu, pozycjonowanie strony, pozycjonowanie zdjęć. ;
przekierowanie 301 «automatyczne przekierowanie na aktualną stronę WWW po wpisaniu nieaktualnego adresu strony uniemożliwiające ukazanie się komunikatu błędu 404 o nieistniejącej stronie internetowej».
przycisk zob. button.
ruch organiczny «odwiedziny serwisu WWW związane z wyszukiwaniem polegającym na wpisaniu zapytania do okna wyszukiwarki».
scrollowanie «przesuwanie pionowe zawartości strony WWW w celu przeglądania fragmentu strony WWW niemieszczącej się w widoku całego ekranu».
SEM z angielskiego skrót od Search Engine Marketing «ogół działań marketingowych (kampanie reklamowe, linki sponsorowane, pozycjonowanie, optymalizacja stron WWW) rozłożonych w czasie mających na celu osiągnięcie widoczności serwisu WWW, stron WWW przez wyszukiwarki internetowe; w skład SEM wchodzą m.in. działania marketingowe związane z pozycjonowaniem i optymalizacją stron WWW SEO».
SEO z angielskiego skrót od Search Engine Optimization «pozycjonowanie stron WWW dla wyszukiwarek sieciowych».
SEO copywriting zob. copywriting SEO.
skanowanie, skanowanie strony/witryny «zapoznawanie się z zawartością strony WWW polegające na skupieniu uwagi w krótkim czasie na elementach wyróżnionych oraz grafikach, ikonach itp.».
slider «przewijające się w postaci tzw. karuzeli grafiki, najczęściej zdjęcia, mające na celu zainteresowanie klienta ofertą».
strona 404 «komunikat błędu o nieistniejącej stronie WWW, najprawdopodobniej nie najlepiej odbierany przez poszukującego informacji potencjalnego leada II».
szybkość witryny «czas potrzebny na załadowanie wszystkich elementów strony WWW, tzn. tekstu, grafik, obiektów flash itp.».
słowa kluczowe 1. «wyrażenia, wyrazy najlepiej charakteryzujące produkt lub usługę», 2. «wyrazy mające charakter ogólnych kategorii w zapytaniach klientów, składające się zwykle z jednego elementu lub fraz dwuelementowych, np. komputer, komputer stacjonarny fraza ogólna, fraza kluczowa»
słowa kluczowe long-tail «wyrazy mające charakter uszczegóławiający potrzebę wyrażaną w zapytaniach klientów, składające się zwykle z fraz ponaddwuelementowych, np. komputer stacjonarny do gier fraza szczegółowa, fraza kluczowa».
tytuł serwisu «1. «krótki tekst wykorzystywany do opisu serwisu WWW wyświetlany jako nagłówek na górnej belce przeglądarki oraz często prezentowany w wynikach wyszukiwania», 2. «tytuł grafiki (obrazek, zdjęcie) zawarty znaczniku IMG w linijce kodu, widoczny w tzw. dymku widocznym po umieszczeniu kursora na grafice; waga atrybutu title związana jest z jego odczytem przez wyszukiwarkę»».
unikalność contentu «oryginalna treść i kompozycja stron internetowych pozwalająca na spełnienie warunku informacyjno-perswazyjnego w komunikacji z odbiorcą oraz zoptymalizowana w sposób zakładający wysokie pozycjonowanie serwisu WWW».
unikalny opis produktu, kategorii zob. unikalność contentu.
znacznik IMG «linijka kodu zawierająca nazwę pliku, atrybut -> alt».

Załóż swój sklep internetowy SOTESHOP na 14 dni za darmo.
Sprawdź nową wersję sklepu SOTESHOP 8.

Załóż swój sklep