Cena omnibus

cena omnibus «wymagana prawem informacja o najniższej cenie produktu obowiązującej w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji, obniżki itd., umieszczona przy cenie promocyjnej, obniżonej». Zasady i wymóg informowania klientów o cenie omnibus wprowadziła tzw. dyrektywa Omnibus UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/2161 z 27 listopada 2019 r.), która ma na celu zwiększenie ochrony konsumenta w e-commerce.

Ochrona konsumenta i dostosowanie do rozwoju technologii współczesnego rynku 

Przepisy wprowadzone dyrektywą Omnibus mają wyeliminować stosowanie przez przedsiębiorców niekorzystnych dla konsumenta praktyk w zakresie zawyżania cen obowiązujących przed promocją, obniżką itp., które tworzą pozory korzystniejszej dla klienta promocji.

Obowiązek informowania o historii ceny dotyczy tak handlu tradycyjnego, jak i rynku e-commerce.

Przykładowa wizualizacja 

źródło: https://www.sote.pl/post/historia-cen-dyrektywa-omnibus

źródło: https://www.sote.pl/post/historia-cen-dyrektywa-omnibus

Bibliografia

 

Powiązane hasła

cena sprzedaży «inaczej: cena sprzedaży brutto, skorygowana o udzielone rabaty, bonifikaty i podobne opusty, zmniejszona o należny od tej sprzedaży podatek od towarów i usług, czyli VAT. Podatek VAT nie ma charakteru cenotwórczego, podwyższa on natomiast należną kwotę od odbiorcy. Na podstawie: I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości. Wykład, Difin, Warszawa 2006, s. 283 (cyt. za Wikipedia).
cena zakupu «kwota należna sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o cło itp., obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzysk».
historia ceny «informacja o wysokości ceny udostępniana w sposób jawny konsumentowi przez przedsiębiorcę». Prawny wymóg informowania klienta o obowiązującej najniższej cenie na produkt lub usługę przy okazji wprowadzania promocji, obniżki ustanowiła tzw. dyrektywa Omnibus. Przepisy weszły w życie w Polsce od 1 stycznia 2023 r. i mają na celu zwiększenie ochrony konsumenta.
rabat «zniżka, obniżenie kosztów zakupu itp., np. rabat kwotowy, procentowy, rabat na dodatkowe funkcje sklepu».
Wybierz literę od której zaczyna się hasło.

Załóż swój sklep internetowy SOTESHOP na 14 dni za darmo.
Sprawdź nową wersję sklepu SOTESHOP 8.

Załóż swój sklep