Gwarancja

gwarancja «dobrowolne oświadczenie przedsiębiorcy, najczęściej producenta, dystrybutora towaru, dotyczące jakości oferowanego produktu». Gwarancja jest najczęstszym, choć nieobligatoryjnym, rozszerzeniem ochrony konsumenta, w której gwarant zobowiązuje się do zapewnienia pewnej jakości, standardu korzystania z rzeczy przez określony czas. Gwarantem nazywany jest właśnie podmiot udzielający gwarancji.

Gwarancja a rękojmia (dotyczy również e-commerce)

Enterprise Europe Network. Gwarancja i rękojmia - odc.1 - Obowiązujące przepisy regulujące gwarancję jakości i rękojmię za wady.

Gwarancja jakości. Co to jest?

Enterprise Europe Network. Gwarancja i rękojmia - odc.10 - Gwarancja jakości. Co to jest?

Gwarancja i obowiązki gwaranta

Enterprise Europe Network. Gwarancja i rękojmia - odc.11 - Gwarancja i obowiązki gwaranta.

Okres gwarancji i inne ważne dane

Czas trwania gwarancji określony jest w oświadczeniu gwarancyjnym, w którym również zawarte są dobrowolne zobowiązania gwaranta, otrzymywanym przez konsumenta. Oświadczenie gwarancyjne zawiera także informacje dotyczące terytorium, na jakim gwarancja obowiązuje, nazwę i adres gwaranta oraz dane niezbędne do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji. 

Bibliografia

Powiązane hasła

reklamacja «żądanie klienta dotyczące wymiany towaru, naprawy bądź zwrotu towaru, np. ze względu na nieodpowiednią jakość produktu, jego niezgodność z prezentowanym przez sprzedawcę opisem bądź ukrytymi wadami produktu ».
rękojmia «przysługująca konsumentom obligatoryjna, wynosząca 2 lata odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z przedmiotem umowy (wady fizyczne i prawne)». W Polsce rękojmię reguluje pod względem prawnym Kodeks cywilny (ustawa z 1964 r. z późniejszymi zmianami. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy (towaru) z umową.
Wybierz literę od której zaczyna się hasło.

Załóż swój sklep internetowy SOTESHOP na 14 dni za darmo.
Sprawdź nową wersję sklepu SOTESHOP 8.

Załóż swój sklep