Rękojmia

rękojmia «przysługująca konsumentom obligatoryjna, wynosząca 2 lata odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z przedmiotem umowy (wady fizyczne i prawne)». W Polsce rękojmię reguluje pod względem prawnym Kodeks cywilny (ustawa z 1964 r. z późniejszymi zmianami. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy (towaru) z umową.

Rękojmia a gwarancja od strony sprzedawcy

Enterprise Europe Network. Gwarancja i rękojmia - odc.1 - Obowiązujące przepisy regulujące gwarancję jakości i rękojmię za wady.

Rękojmia za wady. Co to jest?

Enterprise Europe Network. Gwarancja i rękojmia - odc.2 - Rękojmia za wady. Co to jest?

Rękojmia za wady. Terminy.

Enterprise Europe Network. Gwarancja i rękojmia - odc.9 - Rękojmia za wady. Terminy.

 

Kiedy przysługuje rękojmia i co obejmuje?  Do kiedy można złożyć reklamację z tytułu rękojmi?

Rękojmia przysługuje wtedy, kiedy towar jest obarczony wadą fizyczną lub prawną. Realizacja rękojmi może obejmować m.in.:

  • naprawę towaru,
  • wymianę towaru na nowy, 
  • obniżkę ceny, 
  • odstąpienie od umowy.

Przy reklamacji z tytułu rękojmi wymagany jest dowód potwierdzający zakup np. towaru. Konsument musi zgłosić się do sprzedawcy w ciągu roku od wykrycia wady. Sprzedawca musi poinformować konsumenta o procedurze reklamacyjnej (z tytułu rękojmi) w ciągu 14 dni.

Bibliografia

Powiązane hasła

gwarancja «dobrowolne oświadczenie przedsiębiorcy, najczęściej producenta, dystrybutora towaru, dotyczące jakości oferowanego produktu». Gwarancja jest najczęstszym, choć nieobligatoryjnym, rozszerzeniem ochrony konsumenta, w której gwarant zobowiązuje się do zapewnienia pewnej jakości, standardu korzystania z rzeczy przez określony czas. Gwarantem nazywany jest właśnie podmiot udzielający gwarancji.
reklamacja «żądanie klienta dotyczące wymiany towaru, naprawy bądź zwrotu towaru, np. ze względu na nieodpowiednią jakość produktu, jego niezgodność z prezentowanym przez sprzedawcę opisem bądź ukrytymi wadami produktu ».
Wybierz literę od której zaczyna się hasło.

Załóż swój sklep internetowy SOTESHOP na 14 dni za darmo.
Sprawdź nową wersję sklepu SOTESHOP 8.

Załóż swój sklep