Poradnik słownikowy social media marketing
Słownik E-commerce:

Poradnik słownikowy SEO dla e-commerce

SEO «działanie marketingowe skierowane na -> optymalizację zawartości, struktury, kompozycji i treści strony internetowej (-> content), zwiększenie liczby -> linkowania wewnętrznego i -> linkowania zewnętrznego w celu osiągnięcia sukcesu w zakresie widoczności i wartościowaniu serwisu WWW przez narzędzia wyszukiwarek internetowych; wszelkie działania wykorzystujące wiedzę o jakości i wartości strony głównej i podstron serwisu WWW zakładające wzbudzenie zainteresowania potencjalnego klienta (odbiorcy), przyczyniając się do wysokiego stopnia -> konwersji; pozycjonowanie stron WWW dla wyszukiwarek sieciowych» [z angielskiego, skrót od nazwy Search Engine Optimization]

SEM «ogół działań marketingowych (kampanie reklamowe, linki sponsorowane, pozycjonowanie, -> optymalizacja stron WWW) rozłożonych w czasie mających na celu osiągnięcie widoczności serwisu WWW, stron WWW przez wyszukiwarki internetowe; w skład SEM wchodzą m.in. działania marketingowe związane z pozycjonowaniem i -> optymalizacją stron WWW -> SEO» [z angielskiego, skrót od nazwy Search Engine Marketing]

alt, atrybut alt «opis grafiki (obrazek, zdjęcie) zawarty -> znaczniku IMG w linijce kodu, tzw. alternatywny tekst; waga atrybutu alt związana jest z jego odczytem przez wyszukiwarkę»

anchor tekst «widoczny tekst znajdujący się w hiperlinku, w linijce kodu umieszczony pomiędzy znacznikami <a> i </a>; inaczej: zakotwiczenie, kotwica»

audyt SEO «sprawdzenie strony pod względem jej widoczności w ->wyszukiwaniach organicznych i in. wraz z zaproponowaniem zmian optymalizujących serwis WWW»

baner «wykupiona reklama w postaci „belki” sprzyjająca generowaniu ruchu na docelowej stronie WWW»

button, przycisk «element graficzny zawierający krótki tekst będący jednocześnie odniesieniem do podstrony, rozwinięcia itp. (-> linkowanie wewnętrzne

CTA, linki/przycisk CTA «inaczej: wezwanie do działania, hiperlinki bądź przyciski odsyłające do treści szczegółowej; przykładowa postać CTA: czytaj…; więcej…; dowiedz się…; kliknij, aby…; pełen artykuł, read… itp.; inaczej z ang.: call to action»

content «zawartość strony WWW»

content marketing «strategia organizacji treści serwisu WWW uwzględniająca działania -> SEO przeznaczone dla określonej grupy docelowej potencjalnych klientów»

copywriting SEO «tworzenie tekstów zamieszczanych na stronie WWW oraz i ich -> optymalizacja z uwzględnieniem widoczności tych tekstów przez wyszukiwarki internetowe i przewidujących potrzeby i oczekiwania odbiorców stron WWW»

dofollow«atrybut linku, który ma być odczytywany przez wyszukiwarki jako wartościowy»

duplicate content «negatywnie wpływające na pozycjonowanie umieszczanie powtarzających się treści w serwisie WWW; inaczej: powielanie, kopiowanie»

fanpage «strona dotycząca firmy (tzw. profil), zamieszczona w serwisie Facebook, zawierająca dane o firmie, jej ofertę, opis wydarzeń związanych z firmą itp., służąca działaniom marketingowym»

fraza ogólna «ciąg wyrazów (lub jeden wyraz) dokładnie nazywający produkt, usługę; często etykieta produktu, usługi -> słowa kluczowe»

fraza szczegółowa «oryginalny, wieloelementowy ciąg wyrazów dokładnie określający produkt, usługę itp., będący składnikiem strategii -> SEO, mający wpływ na ->optymalizację i -> pozycjonowanie serwisu WWW» zob. -> słowa kluczowe long-tail

fraza kluczowa «ciąg wyrazów (lub jeden wyraz), nazywający, etykietujący bądź charakteryzujący oryginalnie produkt, usługę itp. -> słowa kluczowe»

generowanie zapytań «strategia marketingowa aktywizująca potencjalnych klientów do zainteresowania się ofertą firmy bądź podjęcia działań związanych z kontaktem»

head I «tytuł; najwyższy w hierarchii nagłówek H1, który określa temat strony, najważniejszy z punktu widzenia zarówno nadawcy, jak i odbiorcy; jego wartość ważna jest dla wyszukiwarek, stąd należy umieszczać w nim -> słowa kluczowe»

head II «śródtytuły, podtytuły; nagłówki od H2 do H6 wskazujące na szczegółowe wartości na podstronie; nagłówki niższej hierarchii tworzą rozwinięcie informacji nagłówków wyższego poziomu; ich wartość ważna jest dla wyszukiwarek, stąd należy umieszczać w nich słowa kluczowe»

ikony, ikony social media [social media icons] «grafiki zawarte na stronie WWW odnoszące do innych miejsc w serwisie lub poza nim, np. grafiki -> social media»

konwersja «pożądane przez właściciela serwisu WWW zachowanie odbiorcy w wyniku zastosowania przeznaczonych do tego strategii marketingowych, np. dokonanie zakupu, wypełnienie formularza, założenie konta, zasubskrybowanie bloga lub chęć otrzymywania newslettera, kontakt z serwisem itp.»

lead I «niewielkich rozmiarów tekst perswazyjny pobudzający bezpośrednią interakcję odbiorcy; streszczenie, zajawka, krótkie wprowadzenie, mające na celu zainteresowanie odbiorcy, klienta i skłaniający do dalszej aktywności w serwisie WWW, podnoszący poziom -> konwersji»

lead II (sprzedażowy) «odbiorca serwisu WWW będący potencjalnym klientem; jeden z pierwszych elementów modelu w postaci -> lejka zakupowego/sprzedażowego»

lejek zakupowy/sprzedażowy, lejek leadów «wieloetapowy proces pozyskiwania klientów polegający na generowaniu procesu pozyskiwania potencjalnych klientów od wzbudzenia zainteresowania, przez odwiedzenie strony WWW, zapoznania się z ofertą po wypełnienie formularza kontaktowego zawierającego dane klienta umożliwiające z nim kontakt w celu złożenia propozycji bądź doprowadzenie do złożenia zapytania zakupowego przez klienta»

linkowanie wewnętrzne, on-site «linki w obrębie serwisu WWW umożliwiające jego odbiorcom oraz narzędziom wyszukiwarek docieranie do treści podstron; działanie -> SEO wspomagające -> pozycjonowanie serwisu WWW»

linkowanie zewnętrzne, off-site « linki w obrębie serwisu WWW umożliwiające jego odbiorcom oraz narzędziom wyszukiwarek docieranie do treści podstron; działanie -> SEO wspomagające -> pozycjonowanie serwisu WWW »

long-tail SEO zob. -> słowa kluczowe long-tail

menu «najważniejszy element nawigacyjny struktury strony WWW zawierający odniesienia do podstron serwisu oraz ważna część treści strony z punktu widzenia wartości działań -> SEO; np. menu typu „belka”, rozwijane itp.»

meta description «atrybut tzw. opis strony widoczny w wynikach wyszukiwania»

nagłówek zob. -> head I, head II

newsletter «informator, biuletyn zawierający treści związane z działalnością, ofertą, serwisem itp. w formie listu elektronicznego wysyłany cyklicznie do jego subskrybentów, mający postać powtarzającego się szablonu, schematu w celu podtrzymania zainteresowania potencjalnych klientów ofertą, serwisem firmy bądź odświeżenia rozpoznawalności marki, firmy, usługodawcy»

nofollow «atrybut linku, który ma być odczytywany przez wyszukiwarki jako naturalny, neutralny»

optymalizacja «działania -> SEO i -> copywriting SEO mające na celu osiągnięcie dobrej widoczności strony WWW w wyszukiwarkach internetowych»

pozycjonowanie «ogół działań marketingowych i optymalizacyjnych mających na celu uzyskanie wysokiej rangi w wynikach wyszukiwania, zwiększenie widoczności serwisu WWW; czasem utożsamiane błędnie z -> SEO»

przekierowanie 301 «automatyczne przekierowanie na aktualną stronę WWW po wpisaniu nieaktualnego adresu strony uniemożliwiające ukazanie się komunikatu błędu -> 404 o nieistniejącej stronie internetowej»

przycisk zob. button

ruch organiczny «odwiedziny serwisu WWW związane z wyszukiwaniem polegającym na wpisaniu zapytania do okna wyszukiwarki»

scrollowanie «przesuwanie pionowe zawartości strony WWW w celu przeglądania fragmentu strony WWW niemieszczącej się w widoku całego ekranu»

SEO copywriting zob. -> copywriting SEO

skanowanie, skanowanie strony/witryny «zapoznawanie się z zawartością strony WWW polegające na skupieniu uwagi w krótkim czasie na elementach wyróżnionych oraz grafikach, ikonach itp.»

slider «przewijające się w postaci tzw. karuzeli grafiki, najczęściej zdjęcia, mające na celu zainteresowanie klienta ofertą»

słowa kluczowe «wyrazy mające charakter ogólnych kategorii w zapytaniach klientów, składające się zwykle z jednego elementu lub fraz dwuelementowych, np. komputer, komputer stacjonarny -> fraza ogólna, fraza kluczowa»

słowa kluczowe long-tail «wyrazy mające charakter uszczegóławiający potrzebę wyrażaną w zapytaniach klientów, składające się zwykle z fraz ponaddwuelementowych, np. komputer stacjonarny do gier fraza szczegółowa, fraza kluczowa»

social media «inaczej serwisy społecznościowe, umożliwiające kontaktowanie się, wymienianie danych, opinii itp. użytkownikom Internetu, np. Facebook, Instagram, YouTube, fora dyskusyjne, blogi itp.»

stopka «belka informacyjna umieszczona zazwyczaj na dole strony WWW zawierająca najczęściej dane kontaktowe, odnośniki, formularze, mapę strony, elementy -> CAT, regulamin, politykę prywatności itp.»

strona 404 «komunikat błędu o nieistniejącej stronie WWW, najprawdopodobniej nie najlepiej odbierany przez poszukującego informacji potencjalnego ->leada II»

szybkość witryny «czas potrzebny na załadowanie wszystkich elementów strony WWW, tzn. tekstu, grafik, obiektów flash itp.»

title, atrybut title II «tytuł strony widoczny w wynikach wyszukiwarki»

title, atrybut title II «tytuł grafiki (obrazek, zdjęcie) zawarty znaczniku IMG w linijce kodu, widoczny w tzw. dymku widocznym po umieszczeniu kursora na grafice; waga atrybutu title związana jest z jego odczytem przez wyszukiwarkę»

unikalność contentu «oryginalna treść i kompozycja stron internetowych pozwalająca na spełnienie warunku informacyjno-perswazyjnego w komunikacji z odbiorcą oraz zoptymalizowana w sposób zakładający wysokie pozycjonowanie serwisu WWW»

unikalny opis produktu, kategorii zob. -> unikalność contentu

znacznik IMG «linijka kodu zawierająca nazwę pliku, atrybut -> alt, atrybut -> title»

opr. Piotr Fliciński i zespół SOTE sp. j.