Poradnik słownikowy SEO

X

XML «uniwersalny język znaczników umożliwiający zapis danych zgodnie z regułami jego składni».
XHTML «HTML zapisany zgodnie z regułami składni XML».