API

Panel

 • Konfiguracja:
  • Włącz WebAPI,
  • Czas trwania sesji,
  • Automatycznie usuwaj nieaktualne sesje z listy logowań,
  • Wymuś używanie API przez SSL.
 • Logowania WebAPI.

Sklep

 • Udostępnienie usług WebAPI dla innych programów zintegrowanych ze sklepem.

Dokumentacja

Webapi